116-0508/01 – Marketingové řízení (MME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
STR0522 Ing. Kristýna Stromská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To set up the situation analysis. 2. To classify the kinds of market measurement. 3. To develop the profitability and productivity analysis. 4. To categorize the types of marketing strategies. 5. To design the programs of marketing mix.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit studentům způsob tvorby situační analýzy a zorientovat je v typologii marketingových strategií. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni kalkulovat indikátory vnitřní a vnější analýzy, analyzovat ziskovost a marketingovou produktivitu a navrhnout programy marketingového mixu.

Povinná literatura:

DIBB, Sally et al. Marketing Concepts and Strategies. 9th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2023. ISBN 978-1473778580. KOTLER, Philip, KELLER Kevin Lane a CERNEV, Alexander. Marketing Management. 16th ed. London: Pearson, 2022. ISBN 978-0137344161. MARSHALL, Greg and Mark JOHNSTON. Marketing Management. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2023. ISBN 978-1260381917.

Doporučená literatura:

FERELL, O. C., HARTLINE, Michael a HOCHSTEIN, Bryan. Marketing Strategy. 8th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2022. ISBN 978-0357516300. HOLLENSEN, Svend. Marketing Management. A Relationship Approach. 4th ed. Harlow: Prentice Hall, 2019. 728 p. ISBN 978-1292291444. IACOBUCCI, Dawn. Marketing Management. 6th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2022. 336. pp. ISBN 978-0357635087.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, ústní prezentace týmového semestrálního projektu, zápočtový test, písemná zkouška – řešení případové studie.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Student should pass Strategic Management modules as prerequisite.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah marketingového řízení. Marketér a jeho role. Typy marketingových pozicí. 2. Vnitřní analýza. Frekvenční a zakázkový marketing. ABC analýza. Portfolio analýzy. 3. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity. Tvorba marketingového rozpočtu. Model D. C. Little. 4. Analýza trhu. Analýza primární a selektivní poptávky. Segmentace a identifikace potenciálních cílových trhů. 5. Měření trhu. Absolutní a relativní tržní indikátory. Index kupní síly. Analýza PRIZM. 6. Analýza zákazníka. Model černé skříňky. Sekvenční model. Matice konverze. Adopční křivka. 7. Analýza konkurence. Identifikace konkurenční výhody. Porterova analýza. Zdroje konkurenční výhody. 8. Analýza maloobchodu. Kvantitativní a kvalitativní analýza maloobchodu. Indikátory distribuce. 9. Cíle a strategie společnosti. Marketingové cíle a strategie. Ofenzivní a defenzivní strategie. 10. Výrobkové programy. Elementy výrobku. Typy nových výrobků. Rozhodnutí o značce. Rozhodnutí o balení. 11. Reklamní cíle a programy. Cíle a programy podpory prodeje. Rozpočet pro podporu prodeje. 12. Cenové programy. Cenové cíle. Tržní, nákladová a konkurenční tvorba cen. Oceňování nových výrobků. 13. Prodejní a distribuční programy. Struktura a organizace distribučního kanálu. 14. Kontrola marketingového plánu. Výkonové míry. Identifikace typů odchylek v marketingovém plánu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18 2
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: 70% na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2019/2020 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní