116-0515/01 – Business Marketing (BME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE04 Ing. David Grendysa, MBA
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To formulate of specifics of business marketing. 2. To classify the research methods on the business markets. 3. To categorize the types of buying behaviour on the business markets. 4. To explain the principles of business market segmentation. 5. To identify the specifics of applying marketing mix on the business markets.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cíle předmětu je identifikovat specifika business marketingu, kategorizovat typy nákupního chování na business trzích a aplikovat nástroje marketingového mixu na business trzích. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami segmentace business trhů.

Povinná literatura:

HUTT, D. Michael and Thomas W. SPEH. Business Marketing Management. Mason: Cengage Learning, 2014. 480 p. ISBN 9781408093719. MONCZKA, R. et al. Purchasing and Supply Change Management. 6th ed. Mason: Cengage Learning, 2016. 888 p. ISBN 9781285869681. ZIMMERMAN, Alan and Jim BLYTHE. Business-to-Business Marketing Management. 2nd ed. New York: Routledge, 2013. 528 p. ISBN 9780415537032.

Doporučená literatura:

ANDERSON, J. C., NARUS, J. A. and D. NARAYANDAS. Business Market Management: Understanding, Creating, and Delivering Value. 3rd ed. London: Prentice Hall, 2011. 496 p. ISBN 9780136000884. BRENNAN, R., L. CANNING and R. McDOWELL. Business-to-Business Marketing. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2011. 408 p. ISBN 9781849201551. VITALE, R., W. PFOERTSCH and J. GIGLIERANO. Business-to-Business Marketing. London: Prentice Hall, 2011. 552 p. ISBN 9780136058281.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, ústní prezentace týmového semestrálního projektu, zápočtový písemný test, písemná zkouška – řešení případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje prezentace na otázky ze zadaných případových studií.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do business marketingu. Charakter business trhu. 2.Charakteristika prostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3.MIS na business trzích. 4.Výzkum na business trzích 5.Nákup na business trzích 6.Relační marketing. Význam relačního marketingu. 7.Měření spokojenosti zákazníků 8.Výběr cílových trhů. Segmentace. Cílový marketing. Positioning. 9.Business výrobky. 10.Business služby. 11.Cenové programy na business trzích. 12.Distribuce na business trzích. Logistika na business trzích. 13.Prodej na business trzích. 14.Komunikace na business trzích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 70% povinné účasti

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní