116-0515/01 – Business Marketing (BME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
STR0522 Ing. Kristýna Stromská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To formulate of specifics of business marketing. 2. To classify the research methods on the business markets. 3. To categorize the types of buying behaviour on the business markets. 4. To explain the principles of business market segmentation. 5. To identify the specifics of applying marketing mix on the business markets.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cíle předmětu je identifikovat specifika business marketingu, kategorizovat typy nákupního chování na business trzích a aplikovat nástroje marketingového mixu na business trzích. Studenti jsou rovněž seznámeni se zásadami segmentace business trhů.

Povinná literatura:

ALLOT, Philip. Integrated Business to Business Marketing. London: John Hunt Publishing, 2022. ISBN 9781789047790. BRENNAN, Ross, CANNING, Louise a McGRATH, Helen. Business-to-Business Marketing. London: SAGE Publications, 2024. ISBN 9781529791501. HALL, Simon. Innovative B2B Marketing. London: Kogan Page, 2022. ISBN 9781398604780.

Doporučená literatura:

HUTT, D. Michael a SPEH, W. Thomas. Business Marketing Management. Mason: Cengage Learning, 2014. 480 p. ISBN 9781408093719. MAKHITA, K. M., CANT, Michael Colin a THERON, Danie. Business-to-Business Marketing. 1st ed. Cape Town: Juta, 2016. pp. 352. ISBN 978-1-48512-122-0. MONCZKA, Robert et al. Purchasing and Supply Change Management. 6th ed. Mason: Cengage Learning, 2016. 888 p. ISBN 9781285869681.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, ústní prezentace týmového semestrálního projektu, zápočtový písemný test, písemná zkouška – řešení případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracuje prezentace na otázky ze zadaných případových studií.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do business marketingu. Charakter business trhu. 2.Charakteristika prostředí na business trhu. Porterova teorie konkurenčních sil. 3.MIS na business trzích. 4.Výzkum na business trzích 5.Nákup na business trzích 6.Relační marketing. Význam relačního marketingu. 7.Měření spokojenosti zákazníků 8.Výběr cílových trhů. Segmentace. Cílový marketing. Positioning. 9.Business výrobky. 10.Business služby. 11.Cenové programy na business trzích. 12.Distribuce na business trzích. Logistika na business trzích. 13.Prodej na business trzích. 14.Komunikace na business trzích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18 2
        Zkouška Zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti: 70% na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod MG P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - MS 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - MS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2019/2020 letní
2015/2016 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní