116-0517/03 – Mezinárodní marketing (IM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LUZ0013 Ing. Petr Lůžek
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika mezinárodního marketingového prostředí. 2. Kategorizovat formy vstupu na mezinárodní trh. 3. Vysvětlit zásady segmentace mezinárodních trhů. 4. Zhodnotit marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu pro mezinárodní trh. 5. Posoudit možnosti organizace marketingových aktivit ve vztahu k mezinárodnímu trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět objasní význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu na globálním trhu, vysvětluje koncepce a marketingové nástroje vůči jednotlivým teritoriím a globálnímu trhu, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s determinanty a riziky mezinárodního podnikání.

Povinná literatura:

CZINKOTA, Michael R. and Ilkka A. RONKAINEN. International Marketing. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2013. 720 p. ISBN 978-1-133-62751-7. GILLESPIE, Kate and H. David HENNESSEY. Global Marketing. 4th ed. New York: Routledge, 2016. 559 p. ISBN 978-0-7656-4295. KEEGAN, Warren J. and Mark C. GREEN. Global Marketing. 9th ed. New York: Pearson Education Limited, 2016. 624 p. ISBN 978-0134129945.

Doporučená literatura:

HILL, Charles W. L. and G. Tomas M. HULT. International Business: Competing in the Global Marketplace. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016. 704 p. ISBN 978-1259578113. O'GUINN, Thomas et al. Advertising and Integrated Brand Promotion. 7th ed. Stamford: Cengage Learning, 2014. 432 p. ISBN 978-1285187815. USUNIER, Jean-Claude and Julie Anne LEE. Marketing Across Cultures. 6th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. 496 p. ISBN 978-0273757733.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce zaměřené na strategii vstupu na zahraniční trhy, písemný test v průběhu semestru. Písemná zkouška (teoretické otázky a aplikační otázka - case study).

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika, definice, motivy internacionalizace, etapy mezinárodního rozvoje podniku. 2. Proces výběru zahraničního trhu, analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti, screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů. 3. Mezinárodní marketingové prostředí, dimenze mezinárodního prostředí, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, transnacionální korporace. 4. Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty, podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém a struktura, kritéria pro analýzu, determinanty ekonomického prostředí. 5. Právní a politické prostředí, právní aspekty vstupu, právní systém, analýza právního prostředí, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a vývoje. 6. Mezinárodní kulturní prostředí, kulturní elementy, vliv kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, životní styl, Warnerova stratifikace. 7. Strategie vstupu na mezinárodní trh, strategická úroveň rozhodování, typy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika a příklady z praxe. 8. Výzkum trhu v mezinárodním marketingu, význam, hodnotící studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu. 9. Mezinárodní výrobková strategie, analytická dimenze rozhodování, typy strategie a jejich volba, zdroje inovací, uvádění nového výrobku, brand management, globální produkty. 10. Cena v mezinárodním marketingu, indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie. 11. Mezinárodní distribuční kanály, struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah. 12. Mezinárodní komunikační proces, omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, nové trendy v komunikaci, online komunikace, tvorba strategie. 13. Mezinárodní marketing ve službách, mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách. 14. Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu, formování organizační struktury, externí a interní faktory, organizace, marketingový plán a kontrola.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách není povinná. Na cvičeních student získává body nutné k zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- MS 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok