116-0517/04 – Mezinárodní marketing (IM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat specifika mezinárodního marketingového prostředí. 2. Kategorizovat formy vstupu na mezinárodní trh. 3. Vysvětlit zásady segmentace mezinárodních trhů. 4. Zhodnotit marketingové přístupy k adaptaci marketingového mixu pro mezinárodní trh. 5. Posoudit možnosti organizace marketingových aktivit ve vztahu k mezinárodnímu trhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět objasní význam mezinárodního marketingu, jeho úlohu na globálním trhu, vysvětluje koncepce a marketingové nástroje vůči jednotlivým teritoriím a globálnímu trhu, seznamuje studenty se specifiky mezinárodního prostředí, s determinanty a riziky mezinárodního podnikání.

Povinná literatura:

CZINKOTA, Michael R. and Ilkka A. RONKAINEN. International Marketing. 10th ed. Boston: Cengage Learning, 2013. 720 p. ISBN 978-1-133-62751-7. GILLESPIE, Kate and H. David HENNESSEY. Global Marketing. 4th ed. New York: Routledge, 2016. 559 p. ISBN 978-0-7656-4295. KEEGAN, Warren J. and Mark C. GREEN. Global Marketing. 9th ed. New York: Pearson Education Limited, 2016. 624 p. ISBN 978-0134129945.

Doporučená literatura:

HILL, Charles W. L. and G. Tomas M. HULT. International Business: Competing in the Global Marketplace. 11th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2016. 704 p. ISBN 978-1259578113. O'GUINN, Thomas et al. Advertising and Integrated Brand Promotion. 7th ed. Stamford: Cengage Learning, 2014. 432 p. ISBN 978-1285187815. USUNIER, Jean-Claude and Julie Anne LEE. Marketing Across Cultures. 6th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2013. 496 p. ISBN 978-0273757733.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje splněním průběžného písemného testu v rámci cvičení, který reflektuje obsah přednášek, dále zpracování seminární práce na vybrané téma a písemnou zkouškou (otázky k teorii a aplikační otázka-case study).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata mezinárodního marketingu a jeho specifika, definice, motivy internacionalizace, etapy mezinárodního rozvoje podniku. 2. Proces výběru zahraničního trhu, analytická úroveň rozhodování, hodnocení tržních příležitosti, screening proces, podmínky trhu a jejich hodnocení, konkurenceschopnost, analýza nákupního chování, identifikace podobnosti a rozdílů. 3. Mezinárodní marketingové prostředí, dimenze mezinárodního prostředí, hlavní subjekty mezinárodních vztahů, transnacionální korporace. 4. Ekonomické prostředí a jeho hlavní aspekty, podstata ekonomického prostředí, ekonomický systém a struktura, kritéria pro analýzu, determinanty ekonomického prostředí. 5. Právní a politické prostředí, právní aspekty vstupu, právní systém, analýza právního prostředí, politické riziko, politická suverenita, politický systém, stabilita vlády, domestikace, expropriace, analýzy politického rizika a vývoje. 6. Mezinárodní kulturní prostředí, kulturní elementy, vliv kultury na spotřební preference, náboženství, jazyk, symboly, měření kultury, příklady kulturních zvyklostí jednotlivých zemí, sociální skupiny, životní styl, Warnerova stratifikace. 7. Strategie vstupu na mezinárodní trh, strategická úroveň rozhodování, typy mezinárodních strategií, příklady z praxe, formy vstupu na mezinárodní trhy, klasifikace těchto forem, míra rizika a příklady z praxe. 8. Výzkum trhu v mezinárodním marketingu, význam, hodnotící studie, metodika výzkumu, nositelé výzkumu, etika marketingového výzkumu, oblasti využití výsledků výzkumu, specifika a problémy při realizaci výzkumu. 9. Mezinárodní výrobková strategie, analytická dimenze rozhodování, typy strategie a jejich volba, zdroje inovací, uvádění nového výrobku, brand management, globální produkty. 10. Cena v mezinárodním marketingu, indikátory cenového vývoje, vnitřní prostředí podniku, faktory citlivosti, řídící dimenze, cíle cenové politiky, určení poptávky, rozhodovací dimenze a volba cenové strategie. 11. Mezinárodní distribuční kanály, struktura mezinárodního distribučního kanálu, faktory výběru, typy účastníků, strategie distribuce, trendy rozvoje a příklady z praxe, logistické rozhodování a jeho obsah. 12. Mezinárodní komunikační proces, omezení v mezinárodním prostředí, bariéry, mezinárodní komunikační mix a jeho prvky, nové trendy v komunikaci, online komunikace, tvorba strategie. 13. Mezinárodní marketing ve službách, mezinárodní obchod, oblasti služeb, globální média, oblast dopravy, ubytovací a profesní služby, problém customizace a globalizace ve službách. 14. Řídící úroveň rozhodování v mezinárodním marketingu, formování organizační struktury, externí a interní faktory, organizace, marketingový plán a kontrola.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních není vyžadována

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinná účast na cvičeních není vyžadována, student musí získat alespoň min. počet bodů ze zápočtu tím, že plní bodované úkoly v termínech stanovených vyučujícími a odevzdá seminární práci

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0311A050013) Aplikovaná ekonomie (S02) Mezinárodní ekonomické vztahy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0412A050005) Finance P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní