116-0518/02 – Obchodní operace se zahraničím (FTO)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KUB0475 Ing. Mgr. Marcela Kubalová
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Formulovat zásadní postupy obchodních operací a jejich specifika 2. Vysvětlit průběh obchodních operací 3. Vysvětlit náležitosti smluv v obchodních vztazích 4. Zhodnotit možnosti uplatnění platebních nástrojů a dodacích podmínek 5. Posoudit rizikovost obchodních operací 6. Posoudit specifika vázaných obchodních operací

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentovi přehled všech činnosti spojených s realizací vývozních a dovozních obchodních případů. Jsou vymezeny základní principy obchodování se zahraničím, rizika a formy těchto obchodních vztahů, student je seznámen s náležitostmi kontraktace.

Povinná literatura:

DAVID, Pierre A. International Logistics: the Management of International Trade Operations. 5th ed. NEW York: Cicero Books, 2017. ISBN 978-0989490641. HILL, Charles W.L. and G. Tomas. M. HULT. Global Business Today. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN 978-1260565812. KRUGMAN, Paul R., Maurice OBSTFELD and Marc J. MELITZ. International Trade: Theory and Policy. New York: Pearson, 2018. ISBN 978-1292216355.

Doporučená literatura:

LUTHANS, Fred and Jonathan DOH. International Management: Culture, Strategy, and Behavior. 10th ed. New York: McGraw-Hill, 2017. ISBN 978-1259705076. TING-TOOMEY Stella and Tenzin DORJEE. Communicating Across Cultures. 2nd ed. New York: The Guilford Press, 2018. ISBN 978-1462536474.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti v průběhu semestru připraví dokumentaci pro obchodní případ (exportní nebo importní varianta) a na seminářích prezentují podstatné dílčí části. Písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky - teorie mezinárodního obchodu, základní pojmy a definice, smluvní nástroje v ZO, současný stav mezinárodního obchodu, postavení ĆR v mezinárodním obchodě. 2. Podstata a vývoj mezinárodních vztahů – vývoz a dovoz zboží, vývoj obchodu se službami, trendy ve vývoji obchodu s vědeckotechnickými znalostmi, vývoz a dovoz kapitálu a migrace pracovních sil. 3. Autonomní prostředky obchodní politiky státu, podpora v oblasti exportu – tarifní překážky obchodu, netarifní překážky, instituce na podporu exportu v ČR, názory a hodnocení podpory exportu, příklady z praxe. 4. Formy vstupů podniku na zahraniční trhy – rizika a intenzita jejich dopadu, omezení rizik, obchodní metody, vývozní a dovozní operace, licence, franchising, kapitálové vstupy, výrobní kooperace, speciální obchodní operace, kompenzace, reciproční a vázané obchody, důvody pro jejich použití. 5. Algoritmus obchodních operací – akviziční a nabídková činnost, průzkum trhu, objednávka, konfirmace, kontraktace, cenová nabídka, pojištění, fakturace, převzetí zboží, inkaso, reklamace, vyhodnocení obchodního případu. 6. Smluvní zajištění a právní režim obchodních operací – obecně závazná právní úprava, kupní smlouva a její náležitosti, informace o obchodních partnerech, právní aspekty řešení sporů se zahraničními partnery, další typy smluv v ZO. 7. Celní a devizové předpisy – celní řízení, celní orgány, typy cel, celní režimy, postup celního řízení, doklady pro celní řízení, devizové předpisy, transfer zisku, devizová kontrola. 8. Financování zahraničního obchodu – platební podmínka, faktory volby platební podmínky, finanční rizika, platební nástroje, schémata a příklady, jistící nástroje, úvěr a jeho formy, použití factoringu a forfaitingu v zajištění exportních pohledávek. 9. Dodací podmínky INCOTERMS – dodací parita, povinnosti prodávajícího a kupujícího, charakteristika skupin doložek, charakteristika jednotlivých doložek a jejich použití. 10. Mezinárodní přeprava – výběr druhu přepravy, druhy přepravy, analýza nákladových položek, námořní doprava, silniční doprava, železniční a letecká doprava, dokumenty a mezinárodní dohody v jednotlivých typech přeprav. 11. Ceny v zahraničním obchodě – cíle cenové politiky na zahraničním trhu, kalkulace cen, cenová eskalace, modifikace ceny dle dodacích a platebních podmínek, dumpingová cena, cenová nabídka. 12. Pojištění a pojistná smlouva - cíl pojištění a principy, subjekty pojištění, pojistná smlouva, dopravní pojištění, pojištění úvěrového rizika, další typy a rozsahy pojištění, likvidace škod. 13. Informace o zahraničních trzích a jejich zabezpečení – význam informací, základní zdroje informací, internet, banky, databáze, hospodářské komory, tendry, veletrhy, výzkum a potřeba informační a poradenské sítě, praktické poznatky a problémy. 14. Obchodování s Evropskou unií – jednotný trh, západní obchodní strategie, významné aspekty kontraktace, společná obchodní politika, ochranářská obchodní opatření, změny v oblasti obchodování po vstupu do EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  26
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách není povinná. Na cvičeních student získává body nutné k zápočtu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok