116-0521/01 – Speciální seminář (SPS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
LUZ0013 Ing. Petr Lůžek
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To choose the topic of diploma work 2. To find sources for chosen topic of diploma work 3. To review sources for chosen topic of diploma work 4. To design the methodology of diploma work 5. To describe the solved company (market)

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Cílem předmětu je odborná a metodická příprava pro volbu tématu a budoucí úspěšné vypracování diplomové práce v souladu s vypsanými tématy. Student se pod vedením vyučujícího snaží najít téma pro diplomovou práci. Vzhledem k rozdílnému zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta. Studenti se učí definovat předmět zkoumání, orientují se v informačních zdrojích, provádějí rešerši literatury, formulují cíl práce a předpokládané výsledky práce. Jedním z výsledků speciálního semináře je předběžný návrh tématu diplomové práce a nástin metodiky jejího řešení.

Povinná literatura:

Literatura odpovídající tématu diplomové práce. MALHOTRA, N. K., D. F. BIRKS and P. WILLS. Marketing Research. An Applied Approach. 4th ed. New Jersey: Prentice Hall, 2012. 1037 p. ISBN 978-0-273-72585-5. WALLIMAN, N. Your Research Project. 2nd ed. London: Sage Publication, 2005. 450 s. ISBN 1-4129-0132-4. Directive No. EkF_SME_12_002 of the Dean of the Faculty of Economics VŠB-TU Ostrava on Guidelines for GraduateTheses [online]. Available at: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/0667d8d0-3b7d-4599-b8ad-d3335d5f4b0a

Doporučená literatura:

Literatura odpovídající tématu diplomové práce. CLOW, Kenneth E. and Karen E. JAMES. Essentials of Marketing Research: Putting Research into Practice. Los Angeles: SAGE, 2014. 497 p. ISBN 978-1-4129-9130-8. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné zpracovávání návrhu tématu diplomové práce.

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Student should apply knowledge modules from Statistics B and Marketing Research B.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Výzkumný problém 2.Nalezení informace 3.Práce s informacemi 4.Rešerše literatury 5.Typy výzkumu 6.Koncepty a teorie

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: 100%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: pravidelné konzultace diplomové práce a dodržení stanovených termínů pro odevzdání jednotlivých částí práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.