116-0526/01 – Diplomový seminář B (DSB)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
S1O70 RNDr. Ivan Šotkovský, Ph.D.
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Uspořádání teoretických východisek diplomové práce. 2. Organizace shromáždění dat. 3. Analýza shromážděných dat. 4. Interpretace výsledků analýzy práce. 5. Formulace závěrů diplomové práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je připravit studenty na vypracování diplomové práce na zadané téma. Vzhledem k rozdílnému zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta a s ohledem na stádia prací na řešení diplomové práce. V této fázi se studenti zaměřují na shromažďování dat, analýzu dat a jejich interpretaci. Seznamují se způsoby správné tvorby tabulek a grafů a jiných vizuálních objektů.

Povinná literatura:

Literatura odpovídající tématu diplomové práce. MALHOTRA, N. K., D. NUNAN and D. F. BIRKS. Marketing Research: An Applied Approach. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2017. 957 p. ISBN 978-1-29210315-0. WALLIMAN, N. Your Research Project. 2nd ed. London: Sage Publication, 2005. 450 s. ISBN 1-4129-0132-4. Directive No. EkF_SME_12_002 of the Dean of the Faculty of Economics VŠB-TU Ostrava on Guidelines for GraduateTheses [online]. Available at: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/0667d8d0-3b7d-4599-b8ad-d3335d5f4b0a

Doporučená literatura:

BURNS, Alvin C. and Ronald F. BUSH. Marketing Research. 7th ed. Boston: Pearson, 2014. 487 p. ISBN 978-0-133-07467-3. CLOW, Kenneth E. and Karen E. JAMES. Essentials of Marketing Research: Putting Research into Practice. Los Angeles: SAGE, 2014. 497 p. ISBN 978-1-4129-9130-8. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. 457 p. ISBN 978-1-4739-1657-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemné zpracování jednotlivých částí diplomové práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování předmětu Marketingový výzkum B, znalost základních statistických analýz.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přednášky nejsou součástí rozsahu předmětu. 2. Vzhledem k individuálnímu zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhají konzultace individuálně podle potřeb studenta a stádia prací na řešeném diplomovém projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: 100 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: povinné pravidelné konzultace diplomové práce a dodržení stanovených termínů pro odevzdání jednotlivých částí práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní