116-0528/02 – Marketingový výzkum B (MRB)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.Garant verze předmětuProf. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRB005 Ing. Petra Klapilová Krbová, Ph.D.
MIT0085 Prof. Mgr. Maciej Mitrega, PhD.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Characterize basic statistical terms, methods and analysis used for data analysis in marketing research. 2. Classify methods and data analysis used in qualitative and quantitative research. 3. Analyse data from questionnaire's survey with the use of software SPSS. 4. Discuss possibilities of marketing research methods application for solving particular issues. 5. Recommend measures to improve current state on the basis of carried out data analysis.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

The aim of the subject is to extend knowledge about marketing research meaning. Furthermore, students should be acquainted with certain statistical methods, which are used in research practice. The students should gain practical experiences by means of working on their own research project.

Povinná literatura:

BURNS, A. C., A. VEECK and R. F. BUSH. Marketing Research. 8th ed. Harlow: Pearson, 2017. ISBN 978-1-292-15326-1. MALHOTRA, N. K., D. NUNAN and D. F. BIRKS. Marketing Research: An Applied Approach. 5th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2017. ISBN 978-1-29210315-0. McCORMICK, Keith et al. SPSS Statistics for Data Analysis and Visualization. Indianapolis: Wiley, 2017. ISBN 978-1-119-00355-7.

Doporučená literatura:

HACKLEY, Christopher E. Qualitative Research in Marketing and Management: Doing Interpretive Research Projects. 2nd ed. London: Routledge, Taylor and Francis Group, 2020. ISBN 978-1-138-33219-5. MALHOTRA, Naresh K. Essentials of Marketing Research: a Hands-on Orientation. Boston: Pearson, 2015. 432 p. ISBN 978-1-292-06016-3. SILVERMAN, David. Qualitative Research. 4th ed. Los Angeles: SAGE, 2016. ISBN 978-1-4739-1657-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální nebo týmové bodované úkoly na cvičeních zpracované v MS Excel, IBM SPSS Statistics. Předmět je ukončen písemnou zkouškou skládající se z teoretických a aplikačních otázek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium povinné literatury.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
116-0302 MVA Marketingový výzkum A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Klasifikace typů výzkumů. Struktura výzkumných metod. 2. Tvorba výběrového souboru. Klasifikace výběrových technik. Výpočet velikosti výběrového souboru. 3. Testování hypotéz. Podstata testování hypotéz, nulová hypotéza, předpoklady. Chí-kvadrát test. 4. Testování hypotéz. T-testy střední hodnoty. ANOVA. 5. Korelační analýza. Korelační koeficienty. Omezení zkoumání korelace. 6. Regresní analýza. Lineární regrese. Logistická regrese. Pravděpodobnost a šance. 7. Faktorová analýza. Explorační faktorová analýza. Rotace faktorů. Faktorová skóre. 8. Shluková analýza. Metody měření vzdáleností. Metody shlukové analýzy. Profilování shluků. 9. Diskriminační analýza. Model diskriminační analýzy. Klasifikační výsledky. 10. Vícerozměrná analýza. Vícekriteriální hodnocení variant. Metoda AHP, Saatyho metoda. 11. Kvalitativní výzkum I. Skupinové interview. Hloubkové interview. 12. Kvalitativní výzkum II. Projektivní techniky. Etnografie. Netnografie. Mystery shopping. 13. Úvod do akademického psaní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  25 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních není vyžadována. Pro získání bodů z dílčích úkolů musí studenti svá řešení vložit do LMS Moodle ve stanovených termínech a zúčastnit se zápočtového testu. Termín zápočtového testu bude pevně stanoven pedagogem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast na cvičeních není vyžadována. Pro získání bodů z dílčích úkolů musí studenti svá individuální řešení vložit do LMS Moodle ve stanovených termínech a zúčastnit se zápočtového testu. Termín zápočtového testu bude pevně stanoven pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní