116-0530/02 – Marketingová komunikace (MCE)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKF, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAV121 Ing. Tereza Prešnajderová, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat jednotlivé prvky marketingového komunikačního mixu. 2. Navrhnout optimální složení prvků marketingového komunikačního mixu pro výrobek na spotřebním trhu. 3. Sestavit plán marketingových komunikačních aktivit. 4. Prostřednictvím měření a testování zhodnotit účinnost marketingové komunikace. 5. Posoudit obsah marketingových komunikačních aktivit z legislativního a etického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento modul se zabývá základními prvky a koncepty marketingové komunikace převážně na spotřebitelských trzích. Cílem je ukázat studentům kontext, v němž se často rozhoduje o způsobu marketingové komunikace, a vysvětlit tvorbu strategií, které umožňují organizacím efektivněji komunikovat se svými spotřebiteli.

Povinná literatura:

DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. and J. VAN DEN BERGH. Marketing Communications: A European Perspective. 6th edition. New Jersey: Pearson Education, 2017. ISBN 978-1-292-13576-2. FILL, Chris. Marketing Communications: Brands, Experiences and Participation. 8th edition. New Jersey: Pearson Education, 2019. ISBN 978-1-292-23500-4. MORIARTY, S., MITCHELL. N. and W. WELLS. Advertising. Principles&Practice. 10th edition. New Jersey: Pearson Education, 2019. ISBN 9780134480435.

Doporučená literatura:

BELCH, G. E. and M. A. BELCH. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 11th edition New York: McGraw-Hill/Irwin, 2018. ISBN 9781259548147. CLOW, K. E. and D. BAACK. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication. 8th edition. New Jersey: Pearson Education, 2018. ISBN 9780134484136. HACKLEY, Chris. Advertising & Promotion: An integrated Marketing Communications Approach. 2nd Edition. London: Sage, 2013. ISBN 978-1-84920-145-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Solving case studies, submitting seminar work, writing control test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Integrated marketing communication. 2. Marketing communication models. 3. Targets and target groups of marketing communication. 4. Advertising. 5. Public relations. 6. Sponsoring. 7. Sales promotion. 8. Personal selling. 9. Direct marketing. 10. Marketing communication planning. 11. Assessment of marketing communication efficiency. 12. Applications of marketing communication. 13. Contemporary trends in marketing communication. 14. Institutional and legislation framework of marketing communication.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  16
        Zkouška Zkouška 65  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming Students 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 163 - International Office stu. blok