116-0530/03 – Marketingová komunikace (MCE)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat jednotlivé prvky marketingového komunikačního mixu. 2. Navrhnout optimální složení prvků marketingového komunikačního mixu pro výrobek na spotřebním trhu. 3. Sestavit plán marketingových komunikačních aktivit. 4. Prostřednictvím měření a testování zhodnotit účinnost marketingové komunikace. 5. Posoudit obsah marketingových komunikačních aktivit z legislativního a etického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento modul se zabývá základními prvky a koncepty marketingové komunikace převážně na spotřebitelských trzích. Cílem je ukázat studentům kontext, v němž se často rozhoduje o způsobu marketingové komunikace, a vysvětlit tvorbu strategií, které umožňují organizacím efektivněji komunikovat se svými spotřebiteli.

Povinná literatura:

DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. and J. VAN DEN BERGH. Marketing Communications: A European Perspective. 6th edition. New Jersey: Pearson Education, 2017. ISBN 978-1-292-13576-2. FILL, Chris. Marketing Communications: Brands, Experiences and Participation. 8th edition. New Jersey: Pearson Education, 2019. ISBN 978-1-292-23500-4. MORIARTY, S., MITCHELL. N. and W. WELLS. Advertising. Principles&Practice. 10th edition. New Jersey: Pearson Education, 2019. ISBN 9780134480435.

Doporučená literatura:

BELCH, G. E. and M. A. BELCH. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective. 11th edition New York: McGraw-Hill/Irwin, 2018. ISBN 9781259548147. CLOW, K. E. and D. BAACK. Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication. 8th edition. New Jersey: Pearson Education, 2018. ISBN 9780134484136. HACKLEY, Chris. Advertising & Promotion: An integrated Marketing Communications Approach. 2nd Edition. London: Sage, 2013. ISBN 978-1-84920-145-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální a týmové řešení případových studií, prezentace týmových semestrálních projektů, průběžný test, písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Případové studie, semestrální projekt, průběžný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Integrovaná marketingová komunikace 2. Budování značky 3. Modely marketingové komunikace 4. Cíle a cílové skupiny marketingové komunikace 5. Tvorba rozpočtu marketingové komunikace 6. Reklama a výzkum reklamy 7. Public relations 8. Sponzorství 9. Podpora prodeje 10. Osobní prodej 11. Komunikace na business trzích 12. Online marketingová komunikace 13. Současné trendy v marketingové komunikaci 14. Institucionální a legislativní rámec marketingové komunikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku