116-0532/01 – Produktový management (PME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1. Definovat jednotlivé funkce produktového managementu, kategorizovat typy produktů a atributy produktu na B2C trhu. 2. Analyzovat produktový sortiment a navrhnout jeho optimalizaci. 3. Vysvětlit proces vývoje nového produktu a navrhnout vhodnou strategii pro zavedení nového produktu na trh a pro řízení cyklu jeho tržní životnosti. 4. Rozhodnout o jednotlivých atributech produktu a znát principy řízení atributů produktu. 5. Navrhnout vhodnou metodiku testování produktu a jeho atributů, klasifikovat a aplikovat metody a techniky testování produktu a jeho atributů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé funkce produktového managementu na B2C trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o produktovém sortimentu, o konkrétních produktech a jejich atributech, o vývoji, testování a zavádění nových produktů na trh a o řízení produktů v průběhu celého cyklu jejich tržní životnosti. V rámci výuky je důraz kladen nejen na zvládnutí teoretické báze, ale rovněž na praktické aplikace získaných informací.

Povinná literatura:

CRAWFORD, Charles Merle and C. Anthony DI BENEDETTO. New Products Management. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 512 p. ISBN 9781259911828. KELLER, Kevin Lane and Vanitha SWAMINATHAN. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 5th ed. Harlow: Pearson, 2019. 600 p. ISBN 978-1292314969. VELČOVSKÁ, Šárka. Product Management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 180 p. ISBN 978-80-248-3070-4.

Doporučená literatura:

BENDLE, Neil, Paul W. FARRIS, Phillip PFEIFER and David REIBSTEIN. Marketing Metrics. 4th ed. New Jersey: Pearson FT Press, 2021. 512 p. ISBN 978-0136717133. TROTT, Paul. Innovation Management and New Product Development. 7th ed. Harlow: Pearson, 2020. 568 p. ISBN 9781292251523. ULRICH, Karl T., Steven EPPINGER and Maria C. YANG. Product Design and Development. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. 448 p. ISBN 9781260043655.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Případové studie. Prezentace vybraných témat. Zpracování projektu a jeho prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do produktového managementu. 2. Rozhodování o produktovém mixu. Produktové analýzy a strategie. 3. Vývoj nových produktů. 4. Tvorba nápadů. Vývoj a testování koncepce. 5. Vývoj a testování produktu. 6. Testování trhu. Zavádění nového produktu na trh. 7. Řízení produktů v průběhu cyklu jejich tržní životnosti. 8. Marketingové strategie v jednotlivých fázích cyklu tržní životnosti produktu. 9. Management atributů produktu: Kvalita. 10. Management atributů produktu: Obal. 11. Management atributů produktu: Značka I. 12. Management atributů produktu: Značka II - řízení značky. 13. Management atributů produktu: Design. 14. Image produktu..

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku