116-0532/04 – Produktový management (PME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1. Definovat jednotlivé funkce produktového managementu, kategorizovat typy produktů a atributy produktu na B2C trhu. 2. Analyzovat produktový sortiment a navrhnout jeho optimalizaci. 3. Vysvětlit proces vývoje nového produktu a navrhnout vhodnou strategii pro zavedení nového produktu na trh a pro řízení cyklu jeho tržní životnosti. 4. Rozhodnout o jednotlivých atributech produktu a znát principy řízení atributů produktu. 5. Navrhnout vhodnou metodiku testování produktu a jeho atributů, klasifikovat a aplikovat metody a techniky testování produktu a jeho atributů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé funkce produktového managementu na B2C trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o produktovém sortimentu, o konkrétních produktech a jejich atributech, o vývoji, testování a zavádění nových produktů na trh a o řízení produktů v průběhu celého cyklu jejich tržní životnosti. V rámci výuky je důraz kladen nejen na zvládnutí teoretické báze, ale rovněž na praktické aplikace získaných informací.

Povinná literatura:

CRAWFORD, Charles Merle and C. Anthony DI BENEDETTO. New Products Management. 12th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2020. 512 p. ISBN 9781259911828. KELLER, Kevin Lane and Vanitha SWAMINATHAN. Strategic Brand Management: Building, Measuring and Managing Brand Equity. 5th ed. Harlow: Pearson, 2019. 600 p. ISBN 978-1292314969. VELČOVSKÁ, Šárka. Product Management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 180 p. ISBN 978-80-248-3070-4.

Doporučená literatura:

BENDLE, Neil, Paul W. FARRIS, Phillip PFEIFER and David REIBSTEIN. Marketing Metrics. 4th ed. New Jersey: Pearson FT Press, 2021. 512 p. ISBN 978-0136717133. TROTT, Paul. Innovation Management and New Product Development. 7th ed. Harlow: Pearson, 2020. 568 p. ISBN 9781292251523. ULRICH, Karl T., Steven EPPINGER and Maria C. YANG. Product Design and Development. 7th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019. 448 p. ISBN 9781260043655.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení případových studií. Prezentace vybraných témat. Zpracování projektu a jeho prezentace.

E-learning

https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=51899

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z marketingu a marketingového výzkumu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do produktového managementu. Role produktového manažera. 2. Produkt a jeho atributy. Přístupy k produktu. Klasifikace atributů produktu. 3. Rozhodování o produktovém mixu. Produktové analýzy a strategie. 4. Proces vývoje nového produktu. Náměty na nové produkty. Koncepce produktu. 5. Vývoj a testování prototypu. Metody a techniky testování produktu. 6. Tržní testování. Zavádění nového produktu na trh. 7. Řízení produktu v průběhu cyklu jeho tržní životnosti. 8. Kvalita produktu. Charakteristiky kvality. Hodnocení kvality. 9. Obal. Typy obalů. Funkce, vlastnosti a atributy obalu. 10. Vývoj a testování obalu. Trendy v obalech 11. Značka. Klasifikace značek. Atributy značky. Funkce značky. 12. Řízení značky. Měření úspěšnosti značky. 13. Design. Funkce a atributy designu. Tvorba a hodnocení designu. 14. Image produktu. Typy image. Tvorba a analýza image.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  28 3
Rozsah povinné účasti: 60 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: nepovinná účast, povinná seminární práce, min. 23 bodů na zápočet, povinná zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod MG P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (00) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - en 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2018/2019 zimní
2015/2016 zimní