116-0535/01 – Obchodní strategie (BS)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslav Urminský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
URM003 Ing. Jaroslav Urminský, Ph.D.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Kategorizovat typy obchodních strategií 2. Zpracovat obchodní strategii 3. Zhodnotit úspěšnost obchodní strategie 4. Specifikovat výkon prodejních sil 5. Vytvořit motivační plán pro prodejní síly

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na vymezení úlohy obchodní strategie v hierarchické struktuře podnikových strategií, na její obsah a možné varianty zaměření. Akcentován je proces tvorby strategie. Je specifikována role organizačních jednotek při naplňování business strategie a při strategickém řízení obchodní činnosti ve firmě. Pozornost je následně věnována vybraným funkčním strategiím, zejména strategii nákupní, distribuční a prodejní. Zdůrazňovány jsou progresívní strategické přístupy a alternativní směry strategického rozvoje.

Povinná literatura:

CASTLEBERRY, Stephen and John TANNER. Selling: Building Partnerships. 10th ed. Columbus: McGraw-Hill Education, 2019. 576 p. ISBN 9781259573200. LAMPEL, Joseph. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. 5th ed. Harlow: Pearson, 2014. 562 p. ISBN 978-0-273-71628-0. WALKER, Orville and John MULLINS. Marketing Strategy: A Decision-Focused Approach. 8th ed. Columbus: McGraw-Hill Education, 2014. 384 p. ISBN 978-0-078-02894-6.

Doporučená literatura:

HAIR, Joseph. F. et al. Sales Force Management. 2nd ed. New Jersey: Wiley, 2020. 544 p. ISBN: 978-1-119-70283-2. JANSSON, Hans. International Business Strategy in Complex Markets. 2nd ed. Camberley Surrey: Edward Elgar Publishing, 2020. 384 p. ISBN 978-1-83910-181-6. TODOROV, Krassimir. Strategic Management in Emerging Markets: Aligning Business and Corporate Strategy. Bingley: Emerald Publishing, 2018. 504 p. ISBN 978-1-787-54166-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Hodnocení znalostí se ověřuje splněním písemného testu, zpracováním seminární práce na vybrané téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezentace a obhájení semestrálního projektu, zkušební zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Podstata, význam, úloha strategií pro podnik. 2.Pojetí a typologie strategií, varianty strategických přístupů. 3.Místo business strategií v hierarchické struktuře firemních strategií, specifika jednotlivých strategických úrovní. 4.Proces tvorby business strategie. 5.Strategické postupy dle fází rozvoje firmy. 6.Vybrané analýzy jako východisko strategického rozhodování. 7.Funkční strategie, jejich obsah a přístupy. 8.Strategické řízení procesu distribuce, volba distribučního systému a jeho hodnocení. 9.Kooperační strategie. Úloha koncepce ECR pro zajištění konkurenceschopnosti firem. 10.Category management. 11.Specifické prodejní systémy - strategie přímého prodeje, franchisové strategie. 12.Strategie a taktiky výrobce na trhu spotřebního zboží. 13.Problematika strategie rodinných firem. 14.Příklady strategických postupů z firemní praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 50 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: • získání min. 21 bodů (max. 40) za vypracování úkolů a seminární práce • prezentace seminární práce • získání min. 30 bodů (max. 60) za zápočtový test • účast na cvičeních je nepovinná (mimo prezentace seminární práce)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod OB P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.