116-0540/01 – Odborná praxe (PP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity3
Garant předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SVA213 Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Rozvíjet dovednosti a znalosti v praxi. 2. Seznámit se s pracovním prostředím a jednotlivými odděleními v organizaci. 3. Aplikovat teoretické znalosti v praktickém životě. 4. Získat návyky práce v reálném prostředí.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj odborných dovedností studentů a získání aplikačních dovedností o provozu firem a organizací. Studenti si vybírají odbornou praxi buď u firem, které zajistí katedra nebo u firmy, kterou si najdou sami. Studenti v rámci předmětu vykonávají odbornou praxi ve firmách z oblasti marketingu nebo obchodu.

Povinná literatura:

DE PELSMACKER, P., GEUENS, M. and J. VAN DEN BERGH. Marketing Communications: A European Perspective. 7th ed. New Jersey: Pearson Education, 2021. ISBN 978-1292327891. KINGSNORTH, Simon. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. 3rd ed. London: Kogan page, 2022. 416 p. ISBN 978-1398605978. KOTLER, Philip et al. Marketing Management. 4th European ed. Harlow: Pearson, 2019. 840 p. ISBN 9781292248448.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. New York: Pearson Education, 2019. 545 p. ISBN 978-1-292-24157-9. MALHOTRA, Naresh K. Marketing Research: An Applied Orientation. 7th ed. Harlow: Pearson, 2019. 888 p. ISBN 978-1292265636.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Udělení zápočtu na základě potvrzení firmy o absolvování odborné praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vykoná praxi v předem domluveném rozsahu (na základě zadání) odsouhlaseným garantem předmětu. Vykonání praxe potvrdí zvolená organizace vyplněním Potvrzení o vykonání odborné praxe.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Příklady témat řešených v minulých letech: - zpracování dat z průzkumu trhů, - příprava marketingové kampaně; - organizace eventů; - tvorba obsahu a správa sociálních sítí; - správa klientské databáze; - tvorba databáze klientů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: dle požadavků firmy, musí být splněn min. počet hodin praxe

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: student musí vykonat odbornou praxi a odevzdat požadované dokumenty

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0414A050002) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.