116-0541/01 – Digitální marketing (DM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAW031 Ing. Pavlína Kozáková, Ph.D.
REB0007 Ing. Katarína Seifriedová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat jednotlivé nástroje digitálního marketingu. 2. Identifikovat specifika marketingového výzkumu na internetu včetně datové žurnalistiky. 3. Identifikovat specifika spotřebitelského chování na internetu (e-shopech a sociálních sítích). 4. Zhodnotit účinnost digitálního marketingu prostřednictvím měření a analyzování. 5. Posoudit obsah aktivit digitálního marketingu z legislativního a etického hlediska.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty charakterizovat jednotlivé nástroje digitálního marketingu. Studentům je představena tématika marketingového výzkumu na internetu včetně datové žurnalistiky a specifika spotřebitelského chování na internetu (e-shopech a sociálních sítích). Součástí je vyhodnocení účinnosti digitálního marketingu měřením a analytikou a posouzení aktivit digitálního marketingu z legislativního a etického hlediska.

Povinná literatura:

DIMOFTE, C. V., C. P. HAUGTVEDT and R. F. YALCH. Consumer Psychology in a Social Media World. New York: Routledge, 2016. 277 p. ISBN 978-0-7656-4693-4. CHAFFEY, Dave. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 7th ed. New York: Pearson Education, 2019. 545 p. ISBN 978-1-292-24157-9. KINGSNORTH, Simon. Digital Marketing Strategy: An Integrated Approach to Online Marketing. 2nd ed. New York: Kogan Page Ltd, 2019. 344 p. ISBN 9780749498085.

Doporučená literatura:

CHAFFEY, Dave and P. R. SMITH. E-marketing Excellence: Planning and Optimizing Your Digital Marketing. 5th ed. London: Routledge, 2017. 690 p. ISBN 9781138191709. KAUFMAN, I. M, Ch. HORTON and A. ADKINS. Digital Marketing. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. 353 p. ISBN 978-0-415-71675-8. TURBAN, E., J. STRAUSS and L. LAI. Social Commerce: Marketing, Technology and Management. Cham: Springer, 2016. 320 p. ISBN 978-3-319-17027-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do digitálního marketingu. Internetový marketing. Digitální marketing. Rozdíly mezi digitálním a tradičním marketingem. Komunikační modely tradičních médií a nových médií. Integrovaná marketingová komunikace a digitální marketing. 2. Měření návštěvnosti webové stránky. Google Analytics. Atribuční modely. 3. Search engine marketing. PPC. Analýza a výzkum klíčového slova. 4. Content marketing. Obsahová analýza. 5. Měření efektivity médií I. Televizní trh. Rozhlasový trh. Tiskový trh. 6. Měření efektivity médií II. Média online. 7. Adaptace tradičních médií. Televize, rozhlas, tisk v nových médiích. Streamovací služby. Livestreaming. Služby na bázi předplatného. Legislativa digitálního marketingu. Ochrana spotřebitele. Autorská práva. Etika na internetu. 8. Marketingový výzkum v online prostředí a datová žurnalistika. Dotazování. Pozorování. Webcams group/rozhovor. On-line komunita. 9. Spotřebitelské chování na internetu. Analýza poptávky a modely konverze. Nákupní chování online. Modely online nákupního chování. Metoda modelování strukturních rovnic. 10. Spotřebitelské chování na internetu z pohledu firem. Analýza zákazníka. Personalizace. 11. Sociální sítě I. Chování uživatelů sociálních sítí. Marketing na sociální síti Facebook. 12. Sociální sítě II. Marketing na ostatních sociálních sítích. Mobilní marketing.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - master study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - master study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní