116-0715/03 – Business Marketing (.)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozvíjet znalosti studentů získané v již studovaných marketingových předmětech srovnáním zvláštností spotřebitelských trhů a business trhů (trhů dalšího použití). Zvýšit pochopení zákonitostí business marketingu a zdokonalit dovednosti ve výběru vhodných marketingových nástrojů pro tento trh.

Vyučovací metody

Anotace

V rámci předmětu je specifikována business poptávka a business nabídka a jsou vymezeny rozdíly mezi spotřebním a business trhem. Obsah předmětu se rovněž zaměřuje na klasifikaci business zákazníků a jejich segmentaci. Nákup na business trzích je nazírán z pohledu uplatnění relačního marketingu s využitím měření spokojenosti zákazníků. Významná část předmětu je věnována rovněž aplikaci marketingového mixu na business trzích.

Povinná literatura:

Hutt,M.D. - Speh,T.W. : Business Marketing Management. Orlando : The Dryden Press, 1992. Gross,A.C. - Banting,P.M. - Meredith,L.N. - Ford,I.D. : Business Marketing. Boston : Houghton Mifflin, 1993. (k dispozici ve čtyřech kopiích ve studovně EkF) Chisnall,P.M. : Strategic Industrial Marketing. London : Prentice Hall, 1989.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student by měl aboslvovat předmět Marketing.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Module content: 1.Introduction to Business Marketing Business product classification. Differences between business marketing and consumer marketing. The nature of demand in business markets. The implication of derived demand. 2.Business Market Environment Macroenvironment. Mezoenvironment Porter´s theory of competitive forces. Microenvironment. 3.Marketing Information Systems (MIS)The content of MIS. The nature of information. Existing sources of information. Internet – marketing application. 4.Marketing Research Research topics. Primary research. Survey. The research concept. The differences between the research on consumer markets and business markets. 5.Business Buying Behaviour Factors affecting buying decisions. The process of business buying. Buying grid. Decision – making unit. 6.Relationship Marketing The importance of relationship marketing. Definition of relationship marketing. Benefits of relationship marketing. Phases of relationship strategy. 7.Customer Satisfaction Measurement Definition of problem. Methodology of customer satisfaction measurement. Method of perceived gaps. Loyalty. 8.The Choice of Target Markets Process of segmentation. Segmentation criteria. Target marketing. Positioning. 9.Business Products Classification of business products. Product goals and programs. Development of new products. Product life cycle on the business markets. 10.Business Service Primary business service. Additional business service. Characteristics of services. Cross selling. Cross marketing. 11.Business Pricing Value to the Customer. Types of Pricing. Negotiation. Competitive Bidding. Leasing at business markets. 12.Distribution Distribution channel. Industrial distributors. Manufacturer´s agents. Logistics management. 13.Business Sales Organizing of sales. Sales Force Administration. 14.Business Marketing Communication Business Advertising. Sales promotion. Public relations.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku