116-0947/01 – Obchodní podnikání (DOP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.Garant verze předmětuIng. Miluše Hluchníková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLU40 Ing. Miluše Hluchníková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Kurz akcentuje význam obchodu jako odvětví národního hospodářství. Poukazuje na dynamiku vývoje obchodu a jeho úlohu v procesu globalizace. Vychází ze skutečnosti, že současný obchod jako předmět činnosti nabývá stále většího významu a zároveň představuje jistým způsobem specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah fungování obchodní firmy, vč. jejího řízení a managerského rozhodování. Důraz je kladen na oblast ekonomiky a marketingového řízení obchodní firmy.

Vyučovací metody

Anotace

Obchod a jeho vývojové trendy, tržní dominance, internacionalizace a kooperace obchodních firem. Hodnocení čs. obchodní struktury, podmínky obchodního podnikání, legislativa. Cíle obchodní firmy a její organizace. Ekonomické informace, kalkulace a ceny obchodní firmy. Finanční řízení, nástroje financování se zvláštním významem pro obchod. Diagnostika hospodaření obchodní firmy, krizový vývoj, postup jeho řešení. Plánování v obchodní firmě. Logistické řízení pohybu zboží a zásob v obchodě. Obchodní provoz, obchodně provozní operace, nákupní činnosti, prodejní činnosti. Lidské zdroje v obchodě, stimulace pracovního chování. Marketingové nástroje a marketingové řízení obchodních firem.

Povinná literatura:

Pražská, L., Jindra, J. Obchodní podnikání. Retail management. Praha: Management Press, 2002 Pražská, L. a kol. Globalizace a obchod. Praha: VŠE, 2000 Valach, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: EKOPRESS, 1997 Zadražilová, D., Khelerová,V. Management obchodní firmy. Praha: Grada Publishing, 1994 Mařík,M. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1995 Burstiner, I. Základy maloobchodního podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1994 Pernica, P. Logistický management. Teorie a podniková praxe. Praha: RADIX, spol. s. r. o., 1998. 664 s. ISBN 80-86031-13-6 Kotler, Ph. Marketing Management. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6 Jobber, D. a Lancaster, G. Managment prodeje. Praha: Computer Press, 2001 Lýková, J. Jak organizovat a řídit úspěšný prodej. Praha: Grada Publishing, 2002 ZAMAZALOVÁ, M. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2009. 240 s. ISBN 978-80-247-2049-4.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Absolvování zkoušky z oborového předmětu Podniková ekonomika a management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Vychází ze skutečnosti, že současný obchod jako předmět činnosti nabývá nebývalého významu a zároveň představuje jistým způsobem specifický soubor činností, jejichž zvláštnostem je třeba přizpůsobit věcný a procesní obsah fungování obchodní firmy, vč. jejího řízení a managerského rozhodování. Je zaměřen na rozšíření poznatků využitelných pro praxi obchodního managementu s důrazem na ekonomické výsledky řízení firmy malé a střední velikosti. Při výuce budou využity propočty a případové studie z praxe obchodních firem.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku