116-0948/04 – Strategie vstupu na zahraniční trhy (IM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAU40 doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. definovat strategie vstupu na globální trh 2. identifikovat vlivy prostředí a rizika 3. rozhodovat o míře adaptace marketingového mixu 4. vysvětlit organizaci mezinárodního marketingu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v problematice mezinárodních obchodních operací a souvisejících marketingových přístupů. Důraz je kladen na specifikaci interkulturních rozdílů a jejich vliv na marketingová rozhodování, pozornost je věnována Hofstedeho dimenzím.

Povinná literatura:

MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing: Strategické trendy a příklady z praxe. 4 vyd. Praha: Grada, 2015. 200 s. ISBN 978-80-247-5366-9. MACHKOVÁ, Hana a Eva ČERNOHLÁVKOVÁ. Mezinárodní obchodní operace. 6. aktul. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2014. 256 s. ISBN 978-80-247-4874-0. ŠTĚRBOVÁ, L. et al. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada, 2015. 368 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Doporučená literatura:

KOLÍNSKÁ, E. et al. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada, 2010. 228 s. ISBN 978-80-247-3396-8. SVATOŠ, Miroslav et al. Zahraniční obchod. Teorie a praxe. Praha: Grada, 2009. 367 s. ISBN 978-80-247-2708-0. VYSEKALOVÁ, Jitka. Emoce v marketingu. Jak oslovit srdce zákazníka. Praha: Grada, 2014. 296 s. ISBN 978-80-247-4843-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Mezinárodní marketingový management 2. Strategie v mezinárodním obchodu 3. Interkulturní marketing 4. Hofstedeho kulturní dimenze a jejich měření 5. Globalizace spotřeby a individualizace spotřebitele 6. Mezinárodní marketingový výzkum

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.