116-0949/01 – Strategické marketingové řízení (SMR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Sestavit situační analýzu. 2.Identifikovat metody pro měření trhu. 3.Kategorizovat typy marketingových strategií. 4.Vysvětlovat vhodnost aplikace programů marketingového mixu. 5.Charakterizovat marketingové modely.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického marketingového řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody vnitřní a vnější strategické analýzy. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na postavení společnosti na trhu. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni aplikovat vhodné koncepty a analytické modely, navrhnout odpovídající strategický rámec a promýšlet jednotlivé části implementace strategie.

Povinná literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 2. rozš. vyd Praha: Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. KARLÍČEK, Miroslav a kol. Marketingová komunikace: Jak komunikovat na našem trhu. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 224 s. ISBN 978-80-247-5769-8. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Přeložil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5.

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. PELSMACKER, P. D., M. GEUENS a J. a van den BERG. Marketingová komunikace. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0254-1. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, str. 233 – 262. In: Bělohlávek, F., P. Košťan a O. Šuleř. Management. Brno: Computer Press, 2006. 736 str. ISBN 80-251-0396-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsah marketingového řízení. Strategická marketingová analýza jako východisko marketingového plánu. Analytické metody. Analýza a měření trhu. Analýza subjektů trhu (zákazník, konkurence, maloobchod). Analýza ziskovosti a marketingové produktivity. Poslání společnosti, strategie společnosti a marketingové cíle. Marketingové strategie, jejich kvalifikace a vhodnost použití. Marketingové programy. Výrobkové programy. Cenové programy. Reklamní programy. Programy podpory prodeje. Prodejní a distribuční programy. Organizace marketingových činností. Marketingový plán, jeho implementace a kontrola. Marketingový audit. Marketingové modely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku