116-0949/03 – Strategické marketingové řízení (SMR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Sestavit situační analýzu. 2.Identifikovat metody pro měření trhu. 3.Kategorizovat typy marketingových strategií. 4.Vysvětlovat vhodnost aplikace programů marketingového mixu. 5.Charakterizovat marketingové modely.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického marketingového řízení a tvorbu strategických přístupů. S pomocí případových studií, jež vycházejí z podnikové praxe, jsou aplikovány metody vnitřní a vnější strategické analýzy. Pozornost je věnována problematice implementace strategie s jejími dopady na postavení společnosti na trhu. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni aplikovat vhodné koncepty a analytické modely, navrhnout odpovídající strategický rámec a promýšlet jednotlivé části implementace strategie.

Povinná literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 2. rozš. vyd Praha: Grada, 2013. 368 s. ISBN 978-80-247-4670-8. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Přeložil Tomáš JUPPA, Martin MACHEK. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. SPÁČIL, Vojtěch. Marketingové řízení. Kap. 10, s. 233–262. In: BĚLOHLÁVEK, F., P. KOŠŤAN a O. ŠULEŘ. Management. Brno: Computer Press, 2006. 736 s. ISBN 80-251-0396-X

Doporučená literatura:

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing - strategie a trendy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8. PELSMACKER, P. D., M. GEUENS a J. a van den BERG. Marketingová komunikace. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0254-1. DONELLY, H. James and Paul, J. PETER. Marketing Management. Knowledge and Skills. 11th ed. London: McGraw Hill, 2013. 816 p. ISBN 978-0-077558598.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná práce a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti by měli absolvovat zkoušku z oborového předmětu Ekonomika a management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vnitřní analýza. Analýza ABC. Portfolio analýzy. Frekvenční a zakázkový marketing. 2. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity. Analýza krycího příspěvku. Model A. D. Little. 3. Analýza a měření trhu. Segmentace trhu. Shluková analýza. Metody výpočtu absolutního a relativního potenciálu trhu. Index kupní síly. Geodemografická analýza PRIZM. 4. Analýza konkurence. Porterova analýza konkurenčních sil. Poziční mapy. Zdroje konkurenční výhody. 5. Analýza zákazníka. Model černé skříňky. Sekvenční model. Model konverze. Měření spokojenosti zákazníků. Metoda satisfakčních pyramid. Metoda vnímaných diferencí. 6. Analýza maloobchodu. Kvantitativní analýza maloobchodu. Měření intenzity distribuce. Kvalitativní analýza maloobchodu. Shopscore audit. 7. Marketingové strategie, jejich kvalifikace a vhodnost použití. Útočné a obranné strategie. 8. Marketingový audit. 9. Marketingové modely. Křivka životnosti výrobku. Adopční křivka. Cenové modely. Komunikační modely.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0413D050001) Ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.