116-0951/01 – Purchase Management (ŘN)

Gurantor departmentDepartment of Marketing and BusinessCredits10
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Miroslav MerendaSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 28+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To formulate the politics of purchasing and the run of purchasing process in the basic forms of subjects in the market environment. 2.To explain management and regulation of purchasing process considering the type of market subject. 3.To appraise the purchasing strategy and its targets including the material assortment strategy. 4.To explain the supplier selection as the main problem of purchasing marketing; citeria, approaches and methods of supplier selection. 5.To consider the options of purchase organization improvement in organizations within the scope of the system of the purchasing process quality management.

Teaching methods

Summary

The content of the subject is aimed to explain the position of purchase in the system of firm functions and to explain the analysis its fundamental activities. Modern business purchase includes management, marketing, business and logistic activities.

Compulsory literature:

Kita, J. Nákup a predaj. Bratislava: Sprint, 1998 Kotler, P. Marketing management, Praha: Grada, 2001 Lukoszová, X. a kol. Řízení nákupu. Ostrava: VŠB-TU, 2000 Lukoszová, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004 Pražská, L.-Jindra, J. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002 Schulte, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994 Tomek, J-Hofman, J. Moderní řízení nákupu v podniku. Praha: Management Press, 1999 Tomek, J.-Tomek, G. Nákupní marketing. Praha: Grada Publishing, 1996 Normy ISO 9000:2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Studenti by měli absolvovat zkoušku z Podnikové ekonomiky.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cíle, funkce a úkoly podnikového nákupu. Plánování, organizování, vedení lidí a kontrola nákupu. Stanovení materiálových potřeb. Metody stanovení materiálové spotřeby orientované na výrobní program, metody orientované na období. Logistika v nákupu. Náklady nákupu. Logistické výkonové parametry nákupu. Logistická regulace zásob, její metody a techniky. Marketing v nákupu. Modely nákupního procesu organizací. Tržní analýzy pro nákup, nákupní marketingový mix. Vyhledávání, výběr a vyhodnocování dodavatelů. Procesní řízení nákupu. Proces nákupu z pohledu norem ISO 9000:2000. Trendy v řízení procesů podnikového nákupu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P6208) Economics and Management (6208V086) Business Economics and Management K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.