116-0951/01 – Řízení nákupu (ŘN)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Miroslav MerendaGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Miroslav Merenda
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Formulovat nákupní politiku a prúběh nákupního procesu v základních formách subjektů tržního prostředí. 2.Vysvětlit řízení a regulaci nákupního procesu s ohledem na typ tržního subjektu. 3.Zhodnotit nákupní srategii a jeji cíle včetně strategie materiálového sortimentu. 4.Vysvětlit volbu dodavatele jako ústřední problém nákupního marketingu, kritéria, přístupy a metody volby dodavatele. 5.Posoudit možnosti zlepšení organizování nákupu v organizacích v rámci systému řízené jakosti nákupního procesu.

Vyučovací metody

Anotace

Cíle, funkce a úkoly podnikového nákupu. Plánování, organizování, vedení lidí a kontrola nákupu. Stanovení materiálových potřeb. Metody stanovení materiálové spotřeby orientované na výrobní program, metody orientované na období. Logistika v nákupu. Náklady nákupu. Logistické výkonové parametry nákupu. Logistická regulace zásob, její metody a techniky. Marketing v nákupu. Modely nákupního procesu organizací. Tržní analýzy pro nákup, nákupní marketingový mix. Vyhledávání, výběr a vyhodnocování dodavatelů. Procesní řízení nákupu. Proces nákupu z pohledu norem ISO 9000:2000. Trendy v řízení procesů podnikového nákupu.

Povinná literatura:

Kita, J. Nákup a predaj. Bratislava: Sprint, 1998 Kotler, P. Marketing management, Praha: Grada, 2001 Lukoszová, X. a kol. Řízení nákupu. Ostrava: VŠB-TU, 2000 Lukoszová, X. Nákup a jeho řízení. Brno: Computer Press, 2004 Pražská, L.-Jindra, J. Obchodní podnikání. Praha: Management Press, 2002 Schulte, Ch. Logistika. Praha: Victoria Publishing, 1994 Tomek, J-Hofman, J. Moderní řízení nákupu v podniku. Praha: Management Press, 1999 Tomek, J.-Tomek, G. Nákupní marketing. Praha: Grada Publishing, 1996 Normy ISO 9000:2000

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti by měli absolvovat zkoušku z Podnikové ekonomiky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cíle, funkce a úkoly podnikového nákupu. Plánování, organizování, vedení lidí a kontrola nákupu. Stanovení materiálových potřeb. Metody stanovení materiálové spotřeby orientované na výrobní program, metody orientované na období. Logistika v nákupu. Náklady nákupu. Logistické výkonové parametry nákupu. Logistická regulace zásob, její metody a techniky. Marketing v nákupu. Modely nákupního procesu organizací. Tržní analýzy pro nákup, nákupní marketingový mix. Vyhledávání, výběr a vyhodnocování dodavatelů. Procesní řízení nákupu. Proces nákupu z pohledu norem ISO 9000:2000. Trendy v řízení procesů podnikového nákupu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku