116-9549/02 – Strategic Marketing Management (SMM)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchoduKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
VEL21 doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 28+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Sestavit situační analýzu. 2.Identifikovat metody pro měření trhu. 3.Kategorizovat typy marketingových strategií. 4.Vysvětlovat vhodnost aplikace programů marketingového mixu. 5.Charakterizovat marketingové modely.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení problematiky strategického marketingového řízení a tvorbu strategických přístupů. Po absolvování předmětu by měli být studenti schopni aplikovat vhodné teoretické koncepty a analytické modely při tvorbě publikačních výstupů.

Povinná literatura:

ALLAN, Dibb. Marketingový plán na jednu stránku. Praha: Grada, 2020. 224 s. ISBN 978-80-271-2591-3. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. Praha: Grada, 2013. 814 s. ISBN 978-80-247-4150-5. MARSHALL, Greg a Mark JOHNSTON. Marketing Management. 4th ed. New York: McGraw Hill, 2023. 480 s. ISBN 978-1260381917.

Doporučená literatura:

DIBB, Sally et al. Marketing Concepts and Strategies. 9th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2023. 918 s. ISBN 978-1473778580. JADERNÁ, Eva a Hana VOLFOVÁ. Moderní retail marketing. Praha: Grada, 2020. 240 s. ISBN 978-80-271-1384-2. MACHKOVÁ, Hana a Martin MACHEK. Mezinárodní marketing. Praha: Grada, 2021. 208 s.ISBN 978-80-271-3006-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný projekt a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí absolvovat zkoušku z předmětu Podniková ekonomika a management.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vnitřní analýza. Analýza ABC. Portfolio analýzy. Frekvenční a zakázkový marketing. 2. Analýza ziskovosti a marketingové produktivity. Analýza krycího příspěvku. Model A. D. Little. 3. Analýza a měření trhu. Segmentace trhu. Shluková analýza. Metody výpočtu absolutního a relativního potenciálu trhu. Index kupní síly. Geodemografická analýza PRIZM. 4. Analýza konkurence. Porterova analýza konkurenčních sil. Poziční mapy. Zdroje konkurenční výhody. 5. Analýza zákazníka. Model černé skříňky. Sekvenční model. Model konverze. Měření spokojenosti zákazníků. Metoda satisfakčních pyramid. Metoda vnímaných diferencí. 6. Analýza maloobchodu. Kvantitativní analýza maloobchodu. Měření intenzity distribuce. Kvalitativní analýza maloobchodu. Shopscore audit. 7. Marketingové strategie, jejich kvalifikace a vhodnost použití. Útočné a obranné strategie. 8. Marketingový audit. 9. Marketingové modely. Křivka životnosti výrobku. Adopční křivka. Cenové modely. Komunikační modely.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0413D050002) Ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.