117-0004/01 – Účetnictví nevýdělečných organizací ()

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Právní úprava, specifika účtování a zdaňování organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, obecně prospěšných společností nadací, nadačních fondů, politických stran, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací.

Povinná literatura:

Urbancová, A., Kryšková, Š. : Účetnictví nevýdělečných organizací A, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, ISBN 80-248-0832-3 Urbancová, A., Kryšková, Š.: Účetnictví organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací, VŠB - TU Ostrava, 2003 Urbancová, A., Kryšková, Š.: Účetnictví, právní a daňová problematika nevýdělečných organizací, VŠB - TU Ostrava, 2001 Vyhlášky č. 504, 505, 507/2002 Sb., kterými se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací a jejich právní úprava. Účtová osnova a postupy účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Dlouhodobý majetek (klasifikace, oceňování, odpisování, analytická evidence) Způsoby pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku (odlišnosti při účtování oproti podnikatelským subjektům) Zásoby – členění, oceňování, účtování zásob – způsob A a B Vztahy ke státnímu rozpočtu, k rozpočtu organizačních složek státu, k rozpočtu územních samosprávných celků a rozpočtové a ostatní finanční účty Zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, zúčtování daní a dotací, časové rozlišení) Účtování nákladů a výnosů Fondy, hospodářský výsledek, dlouhodobé úvěry a půjčky, rezervy, závěrkové a podrozvahové účty Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Charakteristika, právní úprava, účtová osnova, postupy účtování, účetní závěrka a audit obecně prospěšných společností Charakteristika politických stran, hnutí, občanských sdružení, zájmových sdružení právnických osob, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání Právní úprava, odlišnosti mezi postupy účtování těchto subjektů a podnikatelských subjektů (účtování o majetku a závazcích, nákladech a výnosech v jednotlivých účtových třídách) Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit a výroční zprávy nevýdělečných organizací

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku