117-0007/01 – Management Accounting (MÚ)

Gurantor departmentDepartment of Accounting and TaxesCredits5
Subject guarantordoc. Dr.Ing. Jaromír LazarSubject version guarantordoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course focuses on the theory of intradepartmental and managerial accounting and her use in system economical drive company and in decision- making exercise. Except generic segmentation goods exploitation in considerable measurement purpose and capacitive segmentation goods. Forms tools for drive middle and bigger company.

Compulsory literature:

Lazar, J.: Manažerské účetnictví, Grada publishing, Praha 2001 Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2002 Vysušil, J.: Vnitropodnikové hospodaření, Montanex, Ostrava 1998

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod – organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, – pojmy: finanční, nákladové, vnitropodnikové a manažerské účetnictví Řešení problému časové a věcné shody v účetnictví – řešení úpravou nákladů v anglosaské oblasti – řešení úpravou výnosů v naší oblasti – nákladová a obratová výsledovka Organizační a ekonomická struktura podniku – podnik, závod, provoz – podnik, hospodářské středisko, nákladové středisko – typy středisek – členění nákladů a výnosů v souvislosti se střediskovým hospodařením Plánovaní, rozpočtování a kalkulace ve vztahu k účetnictví – střediskové rozpočty a plány – střediskové kalkulace – vnitropodnikové ceny Dvouokruhová účetní soustava – rozdělení na finanční účetnictví a vnitřní okruh účtovaný ve třídách 8 a 9 – spojovací účty, rozdílové účty, realizační účty – účtování nákladů a výnosů středisek – výnosy na úrovni předem stanovených nákladů a vazba na kalkulaci Jednookruhová a kombinovaná účetní soustava – účtování středisek v jednookruhové účetní soustavě – předání výkonů - účtování na účtech 699, 599 – účtování v kombinaci jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy Účtování při různých typech činnosti podniku - hromadná výroba – hromadná výroba prostá – hromadná výroba stupňová – účtování středisek v čistých a nabalených nákladech Účtování při různých typech činnosti podniku - hromadná výroba – fázová výroba – účtování přípravy výroby Metoda standardních nákladů (normová metoda) – základní principy metody standardních nákladů – účtování v metodě standardních nákladů Odchylky nákladů – odchylky jednicových nákladů – odchylky režijních nákladů Přechod z účtování úplných na účtování neúplných (dílčích) nákladů – účtování při různých metodách úplné evidence nákladů a úplné kalkulace – účtování metodou direct costing (neúplných, variabilních a fixních nákladů) Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních údajích – optimalizace sortimentu – citlivost parametrů Nákladový controlling – základní pojmy nákladového controllingu – teoretická východiska nákladového controllingu – problémy praktické realizace nákladového controllingu Mzdy v závislosti na HV vnitropodnikových útvarů – mzdy základní – mzdy doplňkové Závěr pokyny k zápočtům a zkouškám

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0
                Written exam Written test 40  0
        Examination Examination 60 (60) 0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner