117-0007/01 – Manažerské účetnictví (MÚ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír LazarGarant verze předmětudoc. Dr.Ing. Jaromír Lazar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na teorii vnitropodnikového a manažerského účetnictví a její uplatnění v systému ekonomického řízení podniku a v rozhodovacích úlohách. Kromě druhového členění nákladů využívá ve značné míře účelové a kapacitní členění nákladů. Vytváří nástroje pro řízení středního a většího podniku.

Povinná literatura:

Lazar, J.: Manažerské účetnictví, Grada publishing, Praha 2001 Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Management Press, Praha 2002 Vysušil, J.: Vnitropodnikové hospodaření, Montanex, Ostrava 1998

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod – organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, – pojmy: finanční, nákladové, vnitropodnikové a manažerské účetnictví Řešení problému časové a věcné shody v účetnictví – řešení úpravou nákladů v anglosaské oblasti – řešení úpravou výnosů v naší oblasti – nákladová a obratová výsledovka Organizační a ekonomická struktura podniku – podnik, závod, provoz – podnik, hospodářské středisko, nákladové středisko – typy středisek – členění nákladů a výnosů v souvislosti se střediskovým hospodařením Plánovaní, rozpočtování a kalkulace ve vztahu k účetnictví – střediskové rozpočty a plány – střediskové kalkulace – vnitropodnikové ceny Dvouokruhová účetní soustava – rozdělení na finanční účetnictví a vnitřní okruh účtovaný ve třídách 8 a 9 – spojovací účty, rozdílové účty, realizační účty – účtování nákladů a výnosů středisek – výnosy na úrovni předem stanovených nákladů a vazba na kalkulaci Jednookruhová a kombinovaná účetní soustava – účtování středisek v jednookruhové účetní soustavě – předání výkonů - účtování na účtech 699, 599 – účtování v kombinaci jednookruhové a dvouokruhové účetní soustavy Účtování při různých typech činnosti podniku - hromadná výroba – hromadná výroba prostá – hromadná výroba stupňová – účtování středisek v čistých a nabalených nákladech Účtování při různých typech činnosti podniku - hromadná výroba – fázová výroba – účtování přípravy výroby Metoda standardních nákladů (normová metoda) – základní principy metody standardních nákladů – účtování v metodě standardních nákladů Odchylky nákladů – odchylky jednicových nákladů – odchylky režijních nákladů Přechod z účtování úplných na účtování neúplných (dílčích) nákladů – účtování při různých metodách úplné evidence nákladů a úplné kalkulace – účtování metodou direct costing (neúplných, variabilních a fixních nákladů) Krátkodobé rozhodovací techniky založené na účetních údajích – optimalizace sortimentu – citlivost parametrů Nákladový controlling – základní pojmy nákladového controllingu – teoretická východiska nákladového controllingu – problémy praktické realizace nákladového controllingu Mzdy v závislosti na HV vnitropodnikových útvarů – mzdy základní – mzdy doplňkové Závěr pokyny k zápočtům a zkouškám

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku