117-0016/01 – Účetnictví bank ()

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Marie Janasová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Janasová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN15 Ing. Marie Janasová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika účtování bank, zejména pokladních a mezibankovních operací, vkladů, úvěrů, majetku, cenných papírů, derivátů,nákladů, výnosů, tvorby a rozdělení hospodářského výsledku a podrozvahové evidence.

Povinná literatura:

Baloušek,R.,Schránil,P.: podvojné účetnictví v bankách.Praha, C.H.Beck 2002 Huleš,J.:Účetnictví bank. Praha, Linde 1996 Janasová,M.:Účetnictví bank.Ostrava, VŠB-TU 1999,2002 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhláškyč. 501/2002Sb.,ve znění pozdějších zákonů. Zákon o účetnictví, zákon o bankách, zákon o ČNB a další.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právní podstata bank a jejich specifika - úloha ČNB v bankovním systému ČR, - podstata bank a jejich činností, - specifika účetnictví bank. 2. Pokladní a mezibankovní účty - účtování o pokladních hodnotách, - vklady a úvěry u emisních bank, - vklady, úvěry a ostatní pohledávky v mezibankovním styku, - závazky z cenných papírů a jejich hodnot. 3. Vklady klientů a jejich účtování - běžné účty klientů, - termínové a úsporné vklady, - účelově vázané vklady, - emitované krátkodobé cenné papíry. 4. Standardní a klasifikované úvěry bank - standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty, - klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty, - zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány. 5. Ostatní pohledávky a závazky - pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování, - tuzemské a zahraniční pobočky, - zúčtování se zaměstnanci, orgány sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a státním rozpočtem. 6. Pohledávky a závazky z cenných papírů a jiných hodnot - cenné papíry k prodeji a k obchodování, - opce a jejich účtování, - deriváty a jejich účtování. 7. Časové rozlišení a přechodné účty - náklady a výnosy příštích obdobích, - příjmy a výdaje příštích obdobích, - dohadné a uspořádací účty 8. Účasti, cenné papíry držené do splatnosti - směnky a jejich účtování, - účasti bank a jejich účtování, - cenné papíry držené do splatnosti. 9. Nehmotný, hmotný majetek bank a zásoby - účtování způsobu pořízení a vyřazení majetku, - hmotný majetek v leasingu, - zásoby a jejich účtování. 10. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky bank - dotace a emitované dlouhodobé cenné papíry, - podřízené finanční závazky, - rezervy a fondy ze zisku, - základní kapitál a kapitálové účty. 11. Náklady bank - náklady na finanční činnosti bank, - provozní náklady bank, - mimořádné náklady bank. 12. Výnosy bank - výnosy z finančních činností bank, - provozní výnosy bank, - mimořádné výnosy bank. 13. Tvorba a použití hospodářského výsledku bank - tvorba hospodářského výsledku bank, - daň z příjmů, - použití hospodářského výsledku, - účetní výkazy. 14. Vnitrobankovní účetnictví a podrozvahové účty - vnitrobankovní účetnictví, - podrozvahové účty bank a jejich specifika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku