117-0017/01 – Účetnictví pojišťoven ()

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Marie Janasová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Janasová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN15 Ing. Marie Janasová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika účtování životních, neživotních a zdravotních pojišťoven.

Povinná literatura:

Účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny-novelizace. Huleš,J.:Účetnictví pojišťoven.Praha,Linde1997. Chmátalová,Bokšová:Účetnictví pojišťoven, VŠE Praha 1996. Janasová,M.: Účetnictví pojišťoven, Ostrava. VŠB-TU 2002 Zákon č. 393/99 Sb. o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 563/91.Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů Daňové zákony Občanský a obchodní zákoník

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy a právní podstata pojišťoven - podstata pojišťoven a jejich právní úprava, - používané základní pojmy v pojišťovnictví, - specifika účetnictví pojišťoven. 2. Účty finančního umístění - pozemky, stavby a jejich účtování, - finační umístění v podnicích třetích osob, - ostatní finanční umístění, - pohledávky ze složených depozit a z finančního umístění jménem pojištěných. 3. Nehmotný a hmotný majetek pojišťoven a jeho účtování - způsoby pořízení nehmotného a hmotného majetku, - způsoby vyřazení nehmotného a hmotného majetku, - odpisování nehmotného a hmotného majetku. 4. Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek - účtování pokladny a pokladních hodnot, - ostatní finanční majetek pojišťoven, - zásoby a ostatní aktiva pojišťoven. 5. Pohledávky, závazky z přímého pojištění a zajištění pojišťoven - pohledávky z přímého pojištění a zajištění, pohledávky za zprostředkovateli, - závazky z přímého pojištění a zajištění, závazky za zprostředkovateli. 6. Ostatní pohledávky, závazky a přechodné účty pojišťoven - ostatní pohledávky pojišťoven, - ostatní závazky pojišťoven, - účty časového rozlišení, kurzové rozdíly a dohadné účty. 7. Zúčtování se zaměstnanci, sociálními institucemi a státním rozpočtem - pohledávky a závazky vůči zaměstnancům, - zúčtování s institucemi sociální zabezpečení a zdravotním pojištěním, - zúčtování daní a dotací. 8. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - základní kapitál, kapitálové fondy, - fondy ze zisku, - dlouhodobé závazky. 9. Tvorba a použití rezerv - tvorba a použití rezerv na životní pojištění, - tvorba a použití rezerv na neživotní pojištění, - rezervy na ostatní rizika a ztráty. 10. Náklady pojišťoven - technický účet k neživotnímu pojištění, - technický účet k životnímu pojištění, - netechnický účet. 11. Výnosy pojišťoven - technický účet k neživotnímu pojištění, - technický účet k životnímu pojištění, - netechnický účet. 12. Zajišťovací činnost pojišťoven - specifika zajišťovací činnosti pojišťoven, - příklady účtování zajišťovací činnosti pojišťoven. 13. Tvorba a použití hospodářského výsledku - tvorba hospodářského výsledku, - daň z příjmů, - použití hospodářského výsledku. 14. Účetní závěrka a účetní výkazy pojišťoven. - specifika účetní závěrky pojišťoven, - vnitropodnikové účetnictví pojišťoven, - účetní výkazy pojišťoven.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku