117-0019/01 – Audit v účetnictví ()

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuprof. Dr.Ing. Renáta HótováGarant verze předmětuprof. Dr.Ing. Renáta Hótová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou auditu a auditorské činnosti v ČR.

Povinná literatura:

Ricchiute, D.N.: Audit, Praha, Victoria Publishing 1994 Raffegeau, J. a kol.: Finanční audit, HZ Praha 1996 Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví v kontextu světového vývoje, Polygon Praha 1999 Králíček, V.: Auditing, VŠE Praha 1997 Rektořík, J., Šelešovský, J. a kol.: Audit obcí, ROPO a neziskových organizací, Masarykova univerzita, Brno 1999 Dvořáček, J., Vágvez, H.E., Středa, I. a kol.: Interní audit, VŠE Praha 1996 Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika auditu a jeho význam - rozdělení auditu podle různých hledisek, - externí a interní audit a jejich vzájemné vazby, - pojetí a jednotlivé definice auditu, - účetní audit. 2. Historie auditu a právní úprava auditorské činnosti v ČR - zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a změně zákona č.165/1998 Sb., - předpoklady pro poskytování auditorských služeb, - auditorská zkouška, - způsob poskytování auditorských služeb, - zpráva a povinnosti auditorů a auditorských společností, - Komora auditorů ČR - samosprávní profesní organizace, - funkce Komory auditorů ČR - orgány Komory auditorů ČR (sněm, rada, dozorčí komise, kárná komise, revizoři - účtů) - přehled činností zajišťovaných Komorou auditorů ČR 3. Profil osobnosti auditora - etický kodex auditora, - zachování etických pravidel při veškeré činnosti - objektivita auditora a řádná péče při výkonu činnosti - odborná kvalifikace auditora a její udržování - dodržování práva a auditorských směrnic - mlčenlivost auditora o věcech zjištěných při výkonu činnosti - nezávislost auditora - omezení v dalších činnostech auditora - způsoby propagace a získávání klientů - vztahy k ostatním auditorům - odměna za práci auditora 4. Přehled auditorských směrnic - aktualizované auditorské směrnice vydávané Komorou auditorů ČR upravující postup při ověřování účetní závěrky a výroční zprávy a formu zpracování zprávy auditora 5. Proces auditu a jeho jednotlivé fáze - specifické postupy auditora při auditorském ověření účetní závěrky. 6. Příprava podkladů pro auditorské ověření účetní závěrky - účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha) a výroční zpráva, - účetní písemnosti, dokumentace a ostatní podklady. 7. Zpráva auditora a výrok auditora - závěrečné vyhodnocení auditované účetní jednotky auditorem, - náležitosti zprávy auditora, - typy výroku auditora, - výrok bez výhrad - výrok s výhradou - záporný výrok - odmítnutí výroku - komunikace auditora s účetní jednotkou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Písemka Písemka 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku