117-0020/01 – Likvidační a konkurzní řízení (LaKŘ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: 1. vyhodnotit podnik v úpadku a navrhnout způsob ukončení jeho činnosti. 2. Orientovat se aktuálních právních předpisech. 3. Vypracovat podání návrhu na insolvenční řízení včetně příloh, Budete schopni: 1. Udělat si vlastní názor o vyhodnocovaném podniku resp. jeho majetkové struktuře. 2. Podle konkrétních podmínek rozhodnout o způsobu řešení finanční krize podniku. 3. Specifikovat a vyhodnotit nedostatky včetně stanovení jejich příčin, které vedly ke krizi podniku.

Vyučovací metody

Anotace

Obsahem předmětu bude seznámení studentů s různými formami ukončení podnikatelské činnosti se zaměřením na likvidace a konkurzní řízení včetně vymezení rozdílných specifik ukončení podnikatelské činnosti obchodních společností a OSVČ v návaznosti na obchodní právo a zákon o účetnictví.

Povinná literatura:

Báča, J. a kol. : Likvidace obchodní společnosti, Montanex, Ostrava, 1994. IBSN 80-85780-232 Bělohlávek, A.: Základy obchodního práva,práv průmyslových a práva soutěžního, VŠB - TU, Ostrava, 1998. IBSN 80-7078-650-7 Bělohlávek, A.: Právní předpisy v ekonomice, VŠB - TU, 1999, Ostrava. IBSN 80- 7078-598-5 Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání,ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších změn a předpisů Zákon č. 343/1992 Sb., o archivnictví Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 523/1962 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/199J Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn a předpisů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a předpisů Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších změn a předpisů

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku