117-0034/02 – Přímé daně A (PDA)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.Garant verze předmětudoc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIE0019 doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
SLE0059 Ing. Jiří Slezák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní principy daně z příjmů. 2. Popsat zdanění fyzických osob. 3. Popsat zdanění právnických osob. 4. Vysvětlit základní principy majetkových daní. 5. Objasnit zdanění na praktických příkladech. 6. Vysvětlit nakládání s majetkem z pohledu daně z příjmů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou přímých daní v České republice (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční).

Povinná literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Komentář k majetkovým daním, dani silniční a dani spotřební s příklady. 5. vyd. Bohuňovice: Oswald, 2020. 476 s. ISBN 978-80-88128-60-1. MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2020. Praha: Grada, 2020. 296 s. ISBN 978-80-271-1333-0. PELC, Vladimír a Petr PELECH. Daně z příjmů s komentářem 2020. 18. vyd. Olomouc: ANAG, 2020. 840 s. ISBN 978-80-7554-277-9.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. KRAJŇÁK, Michal. Osobní důchodová daň v České republice se zaměřením na příjmy ze závislé činnosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2020. 184 s. ISBN 978-80-248-4405-3. PELCH, Petr a Iva RINDOVÁ. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti. 28. vyd. Olomouc: ANAG, 2020. 432 s. ISBN 978-80-7554-255-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Přímé daně v daňové soustavě České republiky. 2. Daň z příjmů fyzických osob (právní úprava, předmět a poplatníci daně, osvobození od daně, dílčí základy daně. 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně, položky odčitatelné od základu daně, slevy na dani, sazba daně, daň a daňové přiznání). 4. Daň z příjmů právnických osob (právní úprava, předmět a poplatníci daně, osvobození od daně, základ daně, sazba daně, daň a daňové přiznání). 5. Silniční daň (právní úprava, předmět a poplatníci daně, základ daně a sazby daně, osvobození od daně, slevy na dani, vznik a zánik daňové povinnosti, zálohy na daň, daňové přiznání a splatnost daně). 6. Daň z nemovitých věcí (charakteristika daně - daň z pozemků, daň ze staveb a jednotek, právní úprava, daňové přiznání, splatnost daně, předmět daně, poplatníci daně, základ daně, sazby daně, osvobození od daně). 7. Daň z nabytí nemovitých věcí (právní úprava, předmět a poplatníci daně, osvobození od daně, nabývací hodnota, základ daně, sazby daně, daňové přiznání, splatnost daně).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Písemka Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku