117-0035/01 – Přímé daně B (PDB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD.Garant verze předmětuIng. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
KRA601 Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit základní znalosti zdaňování fyzických osob. 2. Prohloubit základní znalosti zdaňování právnických osob. 3. Prohloubit základní znalosti majetkových daní. 4. Vysvětlit zdanění ve specifických případech. 5. Řešit případové studie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se specifiky přímých daní v České republice (daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční) a daňového řádu.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Veronika. Daň z příjmů společnosti s ručením omezeným: ve vazbě na účetnictví a judikaturu. Olomouc: ANAG, 2018. 183 s. ISBN 978-80-7554-125-3. PELECH, Petr a Iva RINDOVÁ. Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2018. 26. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 392 s. ISBN 978-80-7554-114-7. PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů s komentářem 2018. 17. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 832 s. ISBN 978-80-7554-144-4.

Doporučená literatura:

PILAŘOVÁ, Ivana. Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 197 s. ISBN 978-80-7598-022-9. SKÁLOVÁ, Jana. Daně v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 180 s. ISBN 978-80-7552-832-2. ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii. 7. vyd. Praha: Leges, 2018. 384 s. ISBN 978-80-7502-274-5. VYCHOPEŇ, Jiří. Daň z příjmů 2018. 14. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 545 s. ISBN 978-80-7598-019-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, zdanění příjmů fyzických osob - vymezení poplatníků, 2.Předmět daně, osvobozené příjmy 3.Způsoby stanovení základu daně, daňová ztráta, nezdanitelné částky, výpočet daně 4.Dílčí základy daně – příjmy ze závislé činnosti, příjmy osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, výpočet zálohy na daň, 5.Dílčí základy daně – příjmy z podnikání, příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, způsoby uplatnění výdajů, minimální základ daně, daň stanovená paušální částkou 6.Dílčí základy daně - příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 7.Dílčí základy daně - ostatní příjmy, výpočet daňové povinnosti - odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, samostatný základ daně, daň ze samostatného základu daně 8.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob- typy daňového přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, opravné a dodatečné daňové přiznání 9.Zdanění příjmů právnických osob- vymezení poplatníků, zdaňovací období, předmět daně, osvobozené příjmy 10.Základ daně - stanovení základu daně u podnikatelských subjektů, stanovení základu daně u neziskových organizací, sazba daně, slevy na dani 11.Přiznání k dani z příjmů právnických osob- daňové přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 12.Nakládání s majetkem –opravy a údržba, technické zhodnocení 13.Nakládání s majetkem – odpisování, rezervy na oprav 14.Nakládání s majetkem - operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, podnájem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Zápočet Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku