117-0036/01 – Účetnictví a daně individuálního podnikatele (UDIP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní právní, účetní a daňové předpisy pro fyzické osoby - indviduální podnikatele. 2. Objasnit rozdílnost mezi účetnictvím fyzických osob, právnických osob a daňovou evidencí. 3. Vyhodnotit výhodnost volby formy podnikání.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je podat informace o účetní jednotce – individuálnímu podnikateli (fyzické osobě) a jeho účetních a daňových povinnostech. Absolvent předmětu by měl získat v průběhu výuky znalosti potřebné o vedení účetnictví a daňových povinnostech individuálního podnikatele, rozlišit výhodnost nebo nevýhodnost volby vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu, nebo volbu daňové evidence, nebo na základě analýz zvolit jinou vhodnou formu podnikání např. založit s.r.o., v.o.s. apod.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7552-239-9. KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví podnikatelů 2014. 11. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 712 s. ISBN 978-80-7478-447-7. KRAJČOVÁ, Jiřina, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 352 s. ISBN 978-80-7357-538-0.

Doporučená literatura:

HAKALOVÁ, Jana, PALOCHOVÁ, Marcela, PŠENKOVÁ, Yvetta a Hana BARTKOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů I. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 120 s. ISBN 978-80-248-2905-0. ŠEBESTÍKOVÁ, Viola, BAŘINOVÁ, Dagmar, KRYŠKOVÁ, Šárka, KRAJČOVÁ, Jiřina a Kateřina RANDOVÁ. Účetnictví podnikatelských subjektů II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. 218 s. ISBN 978-80-248-3141-1. KRAJČOVÁ, Jiřina, Marcela PALOCHOVÁ, Yvetta PŠENKOVÁ a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. 352 s. ISBN 978-80-7357-538-0. PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní právní, účetní a daňové předpisy fyzických osob, které vedou účetnictví. Účetnictví ve firmě individuálního podnikatele. Zjednodušený a plný rozsah vedení účetnictví, specifika účtování v průběhu účetního období, sociální a zdravotní pojištění individuálního podnikatele. Daňové zatížení fyzických osob. Výhodnost a nevýhodnost volby účetnictví nebo daňové evidence.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok