117-0037/01 – Účetnictví nestátních neziskových organizací (UNNO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. 2. Orientovat se v legislativě nestátních neziskových organizací. 3. Vysvětlit odlišnosti v účtování podle jednotlivých účtových tříd. 4. Pochopit rozdíly ve zdaňování veřejně prospěšných poplatníků (nevýdělečných organizací).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování spolků, politických stran a hnutí, zájmových sdružení právnických osob, obecně prospěšných společností, ústavů, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Povinná literatura:

DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7552-476-8. HAKALOVÁ, Jana, PŠENKOVÁ Yvetta a Šárka KRYŠKOVÁ. Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů. 3. rozšířené vyd. Praha: Wolters Kluver ČR. 2021. 176 s. ISBN 978-80-7676-024-0. KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7554-000-3. KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace – právní úprava, účetnictví, audit, daně. Praha: Leges, 2022. 304 s. ISBN 978-80-7502-610-1. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 336 s. ISBN 978-80-271-2117-5.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ČÚS č. 401 - 414). Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Charakteristika politických stran, hnutí, spolků (občanských sdružení), zájmových sdružení právnických osob, nadací, nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání (členění nestátních neziskových organizací, charakteristika a právní úprava) - Zákon o účetnictví, vyhlášky a směrná účtová osnova - České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání - Účtování podle jednotlivých účtových tříd: - dlouhodobý majetek, zásoby a finanční majetek, - zúčtovací vztahy, - náklady a výnosy, - jmění a fondy, - zjišťování výsledku hospodaření, otevírání a uzavírání účetních knih - Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit účetní závěrky a výroční zprávy - Daňová problematika (specifika zdaňování, zjišťování výsledku hospodaření a základu daně z příjmů) - Souvislý příklad účtování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        zápočtová písemka Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2014/2015 zimní
2013/2014 zimní