117-0037/02 – Účetnictví nestátních neziskových organizací (UNNO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. 2. Orientovat se v legislativě nestátních neziskových organizací. 3. Vysvětlit odlišnosti v účtování podle jednotlivých účtových tříd. 4. Pochopit rozdíly ve zdaňování veřejně prospěšných poplatníků (nevýdělečných organizací).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování spolků (občanských sdružení), politických stran a hnutí, zájmových sdružení právnických osob, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Povinná literatura:

DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7552-476-8. DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v teorii. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 408 s. ISBN 978-80-7552-103-3. KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7554-000-3. PELIKÁNOVÁ, Anna. Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky. Praha: Grada Publishing, 2017. 149 s. ISBN 978-80-271-0340-9. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 336 s. ISBN 978-80-271-2117-5. STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob. Olomouc: ANAG, 2016. 239 s. ISBN 978-80-7554-051-5.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ČÚS č. 401 - 414). Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Charakteristika politických stran, hnutí,spolků (občanských sdružení), zájmových sdružení právnických osob, nadací, nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání (členění nestátních neziskových organizací, charakteristika a právní úprava) - Zákon o účetnictví, vyhlášky a směrná účtová osnova - České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání - Účtování podle jednotlivých účtových tříd: - dlouhodobý majetek, zásoby a finanční majetek, - zúčtovací vztahy, - náklady a výnosy, - jmění a fondy, - zjišťování výsledku hospodaření, otevírání a uzavírání účetních knih - Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit účetní závěrky a výroční zprávy - Daňová problematika (specifika zdaňování, zjišťování výsledku hospodaření a základu daně z příjmů) - Souvislý příklad účtování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku