117-0037/03 – Účetnictví nestátních neziskových organizací (UNNO)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Šárka Kryšková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. 2. Orientovat se v legislativě nestátních neziskových organizací. 3. Vysvětlit odlišnosti v účtování podle jednotlivých účtových tříd. 4. Pochopit rozdíly ve zdaňování veřejně prospěšných poplatníků (nevýdělečných organizací).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování spolků, politických stran a hnutí, zájmových sdružení právnických osob, obecně prospěšných společností, ústavů, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Povinná literatura:

KRYŠKOVÁ, Šárka. Nestátní neziskové organizace – právní úprava, účetnictví, audit, daně. Praha: Leges, 2019. 302 s. ISBN 978-80-7502-378-0. DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 304 s. ISBN 978-80-7552-476-8. KRBEČKOVÁ, Marie a Jindřiška PLESNÍKOVÁ. Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2016. 3. vyd. Olomouc: ANAG, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7554-000-3. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 336 s. ISBN 978-80-271-2117-5. STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Abeceda zdaňování veřejně prospěšného poplatníka daní z příjmů právnických osob. Olomouc: ANAG, 2016. 239 s. ISBN 978-80-7554-051-5.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ČÚS č. 401 - 414). Vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví. Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Členění neziskových organizací. 2. Charakteristika a právní úprava jednotlivých typů nestátních neziskových organizací. 3. Zákon o účetnictví, vyhlášky a směrná účtová osnova. 4. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. 5. Účtování podle jednotlivých účtových tříd: dlouhodobý majetek, zásoby a finanční majetek, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy, jmění a fondy, zjišťování výsledku hospodaření, otevírání a uzavírání účetních knih. 6. Účetní uzávěrka. 7. Účetní závěrka - účetní výkazy a výroční zpráva. 8. Daňová problematika (specifika zdaňování, zjišťování výsledku hospodaření a základu daně z příjmů). 9. Souvislý příklad účtování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočtová písemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně UAD P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku