117-0040/04 – Daňová evidence (DE)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Široký, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní princip, způsob vedení daňové evidence a odbornou terminologii. 2. Popsat způsob vedení peněžního deníku a pomocných knih. 3. Objasnit specifické postupy při vedení daňové evidence. 4. Řešit případové studie a testy. 5. Vysvětlit postup při přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vedení daňové evidence příjmů a výdajů a majetku a dluhů podnikatelských subjektů dle zákona o daních z příjmů v platném znění.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů s komentářem 2018. 17. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 832 s. ISBN 978-80-7554-144-4. VYCHOPEŇ, Jiří. Daň z příjmů 2018. 14. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 545 s. ISBN 978-80-7598-019-9.

Doporučená literatura:

DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2018. 15. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2018. 144 s. ISBN 978-80-271-0869-5. HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7552-239-9. VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2018. 14. vyd. Praha: 1. VOX, 2018. 404 s. ISBN 978-80-87480-63-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy a případové studie.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Vysvětlení základních pojmů ze živnostenského zákona (živnost, všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti, rozdělení živností, živnostenské oprávnění a jeho rozsah, odpovědný zástupce, provozovna, podmínky získání živnosti vedení daňové evidence a účetnictví, účetní poradenství atd.). 2. Způsob vedení daňové evidence příjmů a výdajů. 3. Evidence příjmů a výdajů daňových dle zákona o daních z příjmů. 4. Evidence příjmů a výdajů nedaňových dle zákona o daních z příjmů. 5. Specifické případy u neplátců DPH a plátců DPH. 6. Vedení pomocných knih a jejich náležitosti. 7. Kniha pohledávek a kniha dluhů, kniha (karty) dlouhodobého nehmotného majetku, kniha (karty) dlouhodobého hmotného majetku, kniha (operativní evidence) drobného majetku. 8. Kniha zásob (skladové karty), kniha evidence jízd, karty rezerv a časového rozlišení, kniha pro evidenci cenin, mzdová evidence a další pomocné knihy. 9. Postup při uzavírání knih na konci zdaňovacího období. 10. Uzávěrková úprava příjmů a výdajů a daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 11. Výkazy v daňové evidenci - výkaz o majetku a závazcích. 12. Výkazy v daňové evidenci - výkaz o příjmech a výdajích. 13. Význam a tvorba interních směrnic. 14. Postup při přechodu z daňové evidence příjmů a výdajů fyzických osob na vedení účetnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  21
        Zkouška Zkouška 60  30
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku