117-0043/02 – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
KRA601 Ing. Michal Krajňák, Ph.D., MBA
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: - charakterizovat rozdíly mezi českým účetnictvím a účetnictvím podle IFRS/IAS. - vyřešit typové účetní případy dle IFRS/IAS. - využívat vybranou odbornou anglickou terminologii IFRS/IAS. Budete schopni: - formulovat jednotlivé pojmy využívané v Koncepčním rámci a IFRS/IAS. - integrovat své znalosti českého účetnictví a IFRS/IAS v případových studiích. - propojit své znalosti z IFRS/IAS s praktickým překlopením dílčích částí účetní závěrky podle české účetní legislativy na účetní závěrku dle IFRS/IAS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví v porovnání s českou účetní praxí. Studenti si osvojí problematiku vybraných mezinárodních standardů (IAS/IFRS) včetně jejich praktické aplikace na příkladech. Součástí přednášek a cvičení bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů ve vztahu k IAS/IFRS.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana, Michal KRAJŇÁK, Marcela PALOCHOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktikum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 98 s. ISBN neuvedeno. KRUPOVÁ, Lenka. Leasingy podle IFRS. Praha: 1. VOX, a.s. – Nakladatelství, 2017, 116 s. ISBN 978-80-87480-54-0. VAŠEK, Libor. Účetnictví – výkaznictví vybrané oblasti IFRS. Praha: Institut certifikace účetních, a.s., 2016. 200 s. ISBN 978-80-87985-09-0.

Doporučená literatura:

JANOUŠKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Cvičné příklady. 14. vyd. Praha: INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., 2015. 254 s. ISBN 978-80-87985-00-7. PROCHÁZKA, David. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015. 154 s. ISBN 978-80-245-2097-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obsahem předmětu bude seznámení studentů se zásadami účtování a vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví v porovnání s českou účetní praxí. Předmět obsahuje nejdůležitější v současné době platné aktualizované standardy IAS/IFRS včetně praktické aplikace na příkladech. Součástí výkladu bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů proti IAS /IFRS.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku