117-0043/06 – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jana Hakalová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR36 doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.
HAK30 Ing. Jana Hakalová, Ph.D.
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
PAL36 Ing. Marcela Palochová, Ph.D.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Budete umět: - charakterizovat rozdíly mezi českým účetnictvím a účetnictvím podle IFRS/IAS. - vyřešit typové účetní případy dle IFRS/IAS. - využívat vybranou odbornou anglickou terminologii IFRS/IAS. Budete schopni: - formulovat jednotlivé pojmy využívané v Koncepčním rámci a IFRS/IAS. - integrovat své znalosti českého účetnictví a IFRS/IAS v případových studiích. - propojit své znalosti z IFRS/IAS s praktickým překlopením dílčích částí účetní závěrky podle české účetní legislativy na účetní závěrku dle IFRS/IAS.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví v porovnání s českou účetní praxí. Studenti si osvojí problematiku vybraných mezinárodních standardů (IAS/IFRS) včetně jejich praktické aplikace na příkladech. Součástí přednášek a cvičení bude i porovnání každého standardu s platnou účetní legislativou v ČR a uvedení rozdílů ve vztahu k IAS/IFRS.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana, Michal KRAJŇÁK, Marcela PALOCHOVÁ a Yvetta PŠENKOVÁ. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - praktikum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 98 s. ISBN neuvedeno. KRUPOVÁ, Lenka. Leasingy podle IFRS. Praha: 1. VOX, a.s. – Nakladatelství, 2017, 116 s. ISBN 978-80-87480-54-0. VAŠEK, Libor. Účetnictví – výkaznictví vybrané oblasti IFRS. Praha: Institut certifikace účetních, a.s., 2016. 200 s. ISBN 978-80-87985-09-0.

Doporučená literatura:

JANOUŠKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Cvičné příklady. 14. vyd. Praha: INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., 2015. 254 s. ISBN 978-80-87985-00-7. PROCHÁZKA, David. Ekonomické dopady implementace IFRS v Evropě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2015. 154 s. ISBN 978-80-245-2097-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova předmětu: 1. Principy regulace a harmonizace účetnictví v celosvětovém měřítku, konvergence IFRS a US GAAP, Koncepční rámec účetního výkaznictví dle IFRS a přehled Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IFRS 1 – První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby. 2. IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky, IAS 10 – Události po rozvahovém dni, IAS 27 – Konsolidovaná účetní závěrka, IAS 7 – Výkaz peněžních toků. 3. IAS 2 – Zásoby. 4. IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení, IAS 40 – Investice do nemovitostí. 5. Oceňovací přístupy užívané v IAS/IFRS (Oceňování aktiv a závazků v momentě jejich pořízení resp. vzniku, oceňování v průběhu držení aktiv a existence závazků) IAS 21 – Dopady změn měnových kurzů, IAS 23 – Výpůjční náklady. 6. IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv, IAS 38 – Nehmotná aktiva. 7. IAS 17 – Leasingy. 8. IAS 19 – Zaměstnanecké požitky, IAS 41 – Zemědělství. 9. IAS 39 – Finanční nástroje: účtování a oceňování, IAS 32 – Finanční nástroje: vykazování, IFRS 7 – Finanční nástroje: zveřejňování, IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva, IAS 18 – Výnosy a další.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku