117-0045/01 – Daně, mzdy a pojistné (DMP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Orientovat se v základních právních předpisech 2. Řešit a analyzovat specifické postupy účtování přímých a nepřímých daní. 3. Řešit a analyzovat specifické postupy výpočtů zdravotního a sociálního pojistného.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače navazujícího magisterského studia s účetní a daňovou problematikou mzdového účetnictví, daně ze závislé činnosti včetně pojistného v účetních jednotkách a její vazbou na platnou legislativu v ČR, dále řešit a analyzovat specifické postupy účtování u přímých a nepřímých daní.

Povinná literatura:

ELLIOTT, Barry and Jamie ELLIOTT. Financial Accounting and Reporting. 20th ed. Harlow: Pearson, 2022. 832 p. ISBN 978-1-292-39980-5. HAKALOVÁ, Jana, Yvetta PŠENKOVÁ a Šárka KRYŠKOVÁ. Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů. 3. vyd. Praha: Wolters Kluver ČR. 2021. 176 s. ISBN 978-80-7676-024-0. MARKOVÁ, Hana. Daňové zákony 2023. Praha: Grada, 2023. 312 s. ISBN 978-80-271-0023-1.

Doporučená literatura:

KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní 2022. 32. vyd. Olomouc: ANAG, 2022. 688 s. ISBN 978-80-7554-349-3. KRAJŇÁK, Michal. Daň z příjmů fyzických osob v České republice. Brno: CERM, 2022. 100 s. ISBN 978-80-7623-086-6. ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2020. 9. vyd. Olomouc: ANAG, 2020. 159 s. ISBN 978-80-7554-262-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Daňová legislativa v ČR a její vazba na účetní soustavu podnikatelů. 2. Daň z příjmů fyzických osob. 3. Účtování a výpočty daně ze závislé činnosti u zaměstnanců a společníků obchodních korporací. 4. Účtování a výpočet sociálního pojištění zaměstnanců a společníků obchodních korporací. 5. Účtování a výpočet zdravotního pojištění u zaměstnanců a společníků obchodních korporací. 6. Účtování a výpočet sociálního pojištění OSVČ u osob hlavních. 7. Účtování a výpočet sociálního pojištění OSVČ u osob vedlejších. 8. Účtování a výpočet zdravotního pojištění OSVČ u osob hlavních. 9. Účtování a výpočet zdravotního pojištění OSVČ u osob vedlejších. 10. Daň z příjmů právnických osob. 11. Silniční daň. 12. Ostatní majetkové daně. 13. Účtování nepřímých daní-daň z přidané hodnoty. 14. Účtování nepřímých dan-daň spotřební.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Zápočet Písemka 85  85 2
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minimálně na 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních je nepovinná. Vypracování seminární práce v rozsahu 10 stran.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2013/2014 letní