117-0045/04 – Daně, mzdy a pojistné (DMP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA601 doc. Ing. Michal Krajňák, Ph.D.,MBA,LL.M.
PS150 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Orientovat se v základních právních předpisech 2. Řešit a analyzovat specifické postupy účtování přímých a nepřímých daní. 3. Řešit a analyzovat specifické postupy výpočtů zdravotního a sociálního pojistného.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače navazujícího magisterského studia s účetní a daňovou problematikou mzdového účetnictví, daně ze závislé činnosti včetně pojistného v účetních jednotkách a její vazbou na platnou legislativu v ČR, dále řešit a analyzovat specifické postupy účtování u přímých a nepřímých daní.

Povinná literatura:

HAKALOVÁ, Jana a Yvetta PŠENKOVÁ. Daňová evidence. Teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 128 s. ISBN 978-80-7598-239-1. KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda mzdové účetní 2018. 28. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 632 s. ISBN 978-80-7554-117-8. PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů s komentářem 2018. 17. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 832 s. ISBN 978-80-7554-144-4.

Doporučená literatura:

VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ.Daňový systém ČR 2018. 14. vyd. Praha: 1. VOX, 2018. 404 s. ISBN 978-80-87480-63-2. VYBÍHAL, Václav a kol. Mzdové účetnictví 2018. 21. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. 464 s. ISBN 978-80-271-0871-8. ŽENÍŠKOVÁ, Marta. Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných s komentářem a příklady k 1. 1. 2018. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2018. 159 s. ISBN 978-80-7554-127-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další podmínky nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rámcová osnova přednášek: 1. Daňová legislativa v ČR a její vazba na účetní soustavu podnikatelů. 2. Problematika mzdového účetnictví. 3. Účtování a výpočty daně ze závislé činnosti u zaměstnanců, společníků obchodních korporací. 4. Účtování a výpočet sociálního pojištění zaměstnanců a společníků obchodních korporací. 5. Účtování a výpočet zdravotního pojištění u zaměstnanců a společníků obchodních korporací. 6. Účtování a výpočet sociálního pojištění OSVČ. 7. Účtování a výpočet zdravotního pojištění u OSVČ. 8. Účtování přímých daní. 9. Účtování nepřímých daní.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: Účast ve cvičeních je stanovena minim. na 75%.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku