117-0114/01 – Nepřímé daně ()

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je základní seznámení s vývojem nepřímých daní a jejich účelem. Předmět poskytne základní orientaci v konstrukci daně z přidané hodnoty, seznámí se základními pojmy a mechanismem jejího fungování, a to nejen z teoretické stránky, ale také z praktické stránky.

Povinná literatura:

1.Daňové zákony a předpisy související – úplná znění s aktuální platností 2.Rambousek J., Nový zákon o DPH platný od vstupu do EU, Praha: ASPI Publishing, 2004 3.Ledvinková J., DPH v příkladech, Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2005 4.Šulc I., Zákon o spotřebních daních s komentářem, Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2003

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do oblasti zdanění spotřeby. Postavení v rámci daňové soustavy, jejích význam a vývojové trendy (daň spotřební, daň z přidané hodnoty). Mechanismus fungování. Základní právní normy. 2.Daň z přidané hodnoty – spotřební daň univerzální. DPH a daňová soustava ČR, jejich geneze, vývoj od roku 1993, daňové principy v podmínkách tržní ekonomiky. Determinace základních pojmů. Plátci a předmět daně. 3.Mechanismus fungování daně z přidané hodnoty, jednotlivé konstrukční prvky, místo plnění. 4.Registrace plátce. Uskutečnění zdanitelného plnění. 5.Daňové doklady. Základ daně. Sazby daně. Výpočet daňové povinnosti, zdaňovací období. 6.Osvobození od daně bez nároku na odpočet, s nárokem na odpočet. Nárok na odpočet. Daňové přiznání. 7.Daně spotřební selektivní, jejích význam a geneze. Spotřební daň v podmínkách ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku