117-0302/03 – Mezinárodní účetnictví (MÚ)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Hana Bartková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Hana Bartková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR55 Ing. Hana Bartková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit význam a funkce mezinárodního účetnictví. 2. Popsat základní principy harmonizace. 3. Objasnit Koncepční rámec IAS/IFRS. 4. Charakterizovat obsah jednotlivých standardů a provést srovnání s čes.úč.před.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zaměřuje na novodobý vývoj českého účetnictví, na jeho regulaci ve vztahu k nadnárodní harmonizaci účetnictví a to prostřednictvím Mezinárodních standardů finančního výkaznictví, US GAAP a Direktiv Evropské unie.

Povinná literatura:

DVOŘÁKOVÁ, Dana. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2009. 329 s. ISBN 978-80-251-1950-1. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2012. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 448 s. ISBN 978-80-247-4255-7. KRUPOVÁ, Lenka. IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: VOX, 2009. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0.

Doporučená literatura:

STROUHAL, Jiří. Slovník pojmů IFRS. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. 204 s. ISBN 978-80-7357-474-1. ŠRÁMKOVÁ, Alice a Martina JANOUŠKOVÁ. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 1. vyd. Praha: Svaz účetních, 2009. 456 s. ISBN 978-80-86716-44-2.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

Testy

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- význam a funkce mezinárodního účetnictví, přístupy ke vedení účetnictví používané ve světě, základní principy harmonizace - vývoj účetní harmonizace v celosvětovém měřítku, možné přístupy k regulaci účetnictví (IAS/IFRS, US GAAP, direktivy EU) - koncepční rámce - stručný obsah ostatních existujících standardů a jejich srovnání s českými účetními postupy včetně ilustrativních příkladů a vazeb na interpretace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku