117-0307/01 – Účetnictví bank (UB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni 1. charakterizovat základní legislativní úpravu bank 2. klasifikovat účtovou osnovu bank a identifikovat specifika účtování v bankách 3. orientovat se v účtech ve smyslu vzájemných souvstažností 4. sestavit a vyhodnotit závěrkové účty v bankách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika účtování bank, zejména pokladních a mezibankovních operací, vkladů, úvěrů, majetku, cenných papírů, derivátů,nákladů, výnosů, tvorby a rozdělení hospodářského výsledku a podrozvahové evidence.

Povinná literatura:

JANASOVÁ, Marie. Účetnictví bank v ČR. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. 113 s. ISBN 978-80-248-1148-2. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví bank a finančních institucí 2008. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 584 s. ISBN 978-80-247-2575-8.

Doporučená literatura:

Zákon č. 6/93 Sb. o ČNB, v platném znění Zákon č. 21/92 Sb. o bankách, v platném znění Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění Zákon č. 591/92 Sb. o cenných papírech, v platném znění Zákon č. 593/92 Sb. o rezervách, v platném znění Vyhláška č.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni 1. charakterizovat základní legislativní úpravu bank 2. klasifikovat účtovou osnovu bank a identifikovat specifika účtování v bankách 3. orientovat se v účtech ve smyslu vzájemných souvstažností 4. sestavit a vyhodnotit závěrkové účty v bankách

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Písemka Písemka 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku