117-0307/03 – Účetnictví bank (UB)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni 1. charakterizovat základní legislativní úpravu bank 2. klasifikovat účtovou osnovu bank a identifikovat specifika účtování v bankách 3. orientovat se v účtech ve smyslu vzájemných souvstažností 4. sestavit a vyhodnotit závěrkové účty v bankách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika účtování bank, zejména pokladních a mezibankovních operací, vkladů, úvěrů, majetku, cenných papírů, derivátů,nákladů, výnosů, tvorby a rozdělení hospodářského výsledku a podrozvahové evidence.

Povinná literatura:

JANASOVÁ, Marie. Účetnictví bank v ČR. 1. vyd. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. 113 s. ISBN 978-80-248-1148-2. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví bank a finančních institucí 2008. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 584 s. ISBN 978-80-247-2575-8.

Doporučená literatura:

Zákon č. 6/93 Sb. o ČNB, v platném znění Zákon č. 21/92 Sb. o bankách, v platném znění Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví, v platném znění Zákon č. 591/92 Sb. o cenných papírech, v platném znění Zákon č. 593/92 Sb. o rezervách, v platném znění Vyhláška č.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Právní podstata bank, stručná historie bank, zákon o bankách a zákon o ČNB Banky a bankovní činnost, účtová osnova bank a specifika účtování Pokladní bankovní a mezibankovní účty Účty klientů Ostatní pohledávky a závazky Pohledávky a závazky z CP a jiných hodnot Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Náklady a výnosy Závěrkové účty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku