117-0308/01 – Účetnictví pojišťoven (UP)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Marie Lichnovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LIH80 Ing. Marie Lichnovská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student 1. dokáže charakterizovat právní úpravu pojišťoven 2. debatovat o teoretických východiscích účetnictví v pojišťovnách 3. zvládne identifikovat specifika účtování pojišťoven 4. ovládá analýzu praktických postupů účtování v pojišťovnách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na specifika účtování životních a neživotních pojišťoven, zejména tvorbu a čerpání rezerv, účtování o majetku, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku.

Povinná literatura:

BOKŠOVÁ, Jiřina. Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 380 s. ISBN 978-80-7357-521-2. DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 3. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 224 s. ISBN 978-80-86929-51-4. JÍLEK, Josef a Jitka SVOBODOVÁ. Účetnictví bank a finančních institucí 2008. 6. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 584 s. ISBN 978-80-247-2575-8.

Doporučená literatura:

HULEŠ Jan a Jana HORNIGOVÁ. Účetnictví pojišťoven. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. 288 s. ISBN 978-80-7201-753-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nebyly stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Právní podstata a význam životních a neživotních pojišťoven. Účtová osnova pojišťoven, specifika účtování. Specifika finančního umístění a jeho účtování. Nehmotný a hmotný movitý majetek, způsoby účtování. Pokladní hodnoty, zásoby a jejich účtování. Pohledávky a závazky z přímého pojištění a zajištění, ostatní pohledávky a závazky. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Rezervy pojišťoven , účtování jejich tvorby a použití včetně podílu zajišťovatelů. Náklady, výnosy pojišťoven, časové rozlišení nákladů a výnosů. Tvorba a použití hospodářského výsledku, účetní výkazy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Písemka Písemka 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 60  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku