117-0310/03 – Účetnictví obchodních společností (ÚOS)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1E20 prof. Ing. Viola Šebestíková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zdůraznit provázanost účetnictví, obchodního a daňového práva při vzniku obchodních společností a u kapitálových operací. 2. Objasnit podstatu účetních operací s vlastním kapitálem u kapitálových společností. 3. Vysvětlit význam a účtování cenných papírů a podílů v obchodních společnostech. 5. Zdůraznit odlišnosti při zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření u jednotlivých forem obchodních společností.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je komplexní účetní řešení případů zachycujících významné vlastnické operace s obchodním závodem jako celkem, se zaměřením na akvizice a fúze. Důraz je kladen na objasnění základních pojmů, promítnutí zásadních obchodně-právních podmínek a principů oceňování majetku a závazků do účetnictví zúčastněných osob, vč. daňových dopadů plynoucích z vlastnických operací.

Povinná literatura:

DĚDIČ, Jan a kol. Přeměny obchodních společností a družstev pro podnikatelskou praxi. Praha: POLYGON, 2012. 368 s. ISBN 978-80-7273-170-1. SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 248 s. ISBN 978-80-7478-699-0. KIMMEL, Paul, Jerry WEYGANDT a Donald KIESO. Financial Accounting: Tools for Business Decision Making. 5th ed. Hoboken: Wiley, 2009. 717 p. ISBN 978-0-470-23980-3.

Doporučená literatura:

JOSKOVÁ, Lucie, Jan ŠAFRÁNEK, Pěva ČOUKOVÁ a Tomáš PODŠKUBKA. Fúze – právo, účetnictví a daně. Praha: Linde Praha, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7201-885-7. KOLEKTIV AUTORŮ. Fúze – právo, účetnictví a daně. Praha: Linde, 2012. 147 s. ISBN 978-80-7201-885-7. KOLEKTIV AUTORŮ. Likvidace obchodních společností 2014. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-877-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Kapitálové společnosti: -vznik obchodní společnosti s peněžitými a nepeněžitými vklady, -změny základního a vlastního kapitálu, -operace s podnikem (vklad, prodej, nájem podniku), -operace s majetkovými a dluhovými cennými papíry, -výsledek hospodaření a jeho vypořádání, -zánik obchodní společnosti. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost: -vklady, výsledek hospodaření, rozdělování, zdaňování.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku