117-0311/03 – Účetnictví nevýdělečných organizací A (Úč NO A)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity3
Garant předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRY50 Ing. Šárka Kryšková, Ph.D.
URB20 Ing. Alžběta Urbancová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Charakterizovat účetní jednotky, které se řídí vyhláškou č. 504/2002 Sb. 2. Orientovat se v legislativě nevýdělečných organizací. 3. Vysvětlit odlišnosti v účtování podle jednotlivých účtových tříd. 4. Pochopit rozdíly ve zdaňování nevýdělečných organizací.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s právní úpravou, specifiky účtování a zdaňování občanských sdružení, politických stran a hnutí, zájmových sdružení právnických osob, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, společenství vlastníků jednotek a dalších právnických osob, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Povinná literatura:

STUCHLÍKOVÁ, Helena a Sofia KOMRSKOVÁ. Zdaňování neziskových organizací 2011. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 247 s. ISBN 978-80-7263-658-7. SVOBODOVÁ, Jaroslava a kol. Účtová osnova, České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) – 187 postupů účtování. 6. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7263-728-7. URBANCOVÁ, Alžběta a Šárka KRYŠKOVÁ. Účetnictví nevýdělečných organizací A. 2. vyd. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. 232 s. ISBN 978-80-248-1801-6.

Doporučená literatura:

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ČÚS č. 401 - 414). Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/19991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky nejsou stanoveny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika politických stran, hnutí, občanských sdružení, zájmových sdružení právnických osob, nadací, nadačních fondů, církví a náboženských společností, veřejných vysokých škol, obecně prospěšných společností a jiných právnických osob, jejichž předmětem činnosti není podnikání - členění nevýdělečných organizací, - charakteristika a právní úprava NO. 2. Zákon o účetnictví, směrná účtová osnova, vyhláška a ČÚS pro nevýdělečné organizace - § 9 Rozsah vedení účetnictví, - Vyhláška č. 504/2002 Sb., - směrná účtová osnova pro NO, členění účtů, odlišnosti ve směrné účtové osnově. 3. ČÚS č. 401 - 414 - dlouhodobý majetek. 4. ČÚS č. 401 - 414 - zásoby, finanční majetek, zúčtovací vztahy. 5. ČÚS č. 401 - 414 - náklady, výnosy, jmění, fondy, výsledek hospodaření. 6. Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy, audit a výroční zprávy NO - zjišťování výsledku hospodaření a základu daně z příjmů, - specifika zdaňování NO. 7. Souvislý příklad účtování - počáteční rozvaha, účet 961, - zaúčtování účetních případů na účty, - zjištění výsledku hospodaření úprava na základ daně z příjmů, - obraty a konečné zůstatky, - účet 963 a 962.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku