117-0312/03 – Daně z příjmů A (DP A)

Garantující katedraKatedra účetnictví a daníKredity5
Garant předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Zuzana Rylová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA53 Ing. Jiřina Krajčová
RYL01 Ing. Zuzana Rylová, Ph.D.
S1I90 prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit základní principy daně z příjmů. 2. Popsat zdanění fyzických osob. 3. Popsat zdanění právnických osob. 4. Objasnit zdanění na praktických příkladech. 5. Vysvětlit nakládání s majetkem z pohledu daně z příjmů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Získání základních znalosti o zdanění jednotlivých druhů příjmů fyzických a právnických osob, stanovení základu daně, o výpočtu daňové povinnosti.

Povinná literatura:

PELECH, Petr a Vladimír PELC. Daně z příjmů: s komentářem 2012. 12. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. 1 079 s. ISBN 978-80-7263-742-3.

Doporučená literatura:

Pilátová, Jana a kol. Daňová evidence 2012 – komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ. 8. vyd. Olomouc: ANAG, 2012, 360 s. ISBN 978-80-7263-723-2. Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (v platném znění) a prováděcí předpisy www.mfcr.cz

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou stanoveny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod - organizace zápočtů a zkoušek, organizace studia, literatura, základní daňové pojmy, zdanění příjmů fyzických osob - vymezení poplatníků, 2.Předmět daně, osvobozené příjmy 3.Způsoby stanovení základu daně, daňová ztráta, nezdanitelné částky, výpočet daně 4.Dílčí základy daně – příjmy ze závislé činnosti, příjmy osvobozené a příjmy, které nejsou předmětem daně, výpočet zálohy na daň, 5.Dílčí základy daně – příjmy z podnikání, příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, způsoby uplatnění výdajů, minimální základ daně, daň stanovená paušální částkou 6.Dílčí základy daně - příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, 7.Dílčí základy daně - ostatní příjmy, výpočet daňové povinnosti - odčitatelné položky, sazba daně, slevy na dani, samostatný základ daně, daň ze samostatného základu daně 8.Přiznání k dani z příjmů fyzických osob- typy daňového přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, opravné a dodatečné daňové přiznání 9.Zdanění příjmů právnických osob- vymezení poplatníků, zdaňovací období, předmět daně, osvobozené příjmy 10.Základ daně - stanovení základu daně u podnikatelských subjektů, stanovení základu daně u neziskových organizací, sazba daně, slevy na dani 11.Přiznání k dani z příjmů právnických osob- daňové přiznání a jeho vyplnění, podání daňového přiznání, zálohy na daň, příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně 12.Nakládání s majetkem –opravy a údržba, technické zhodnocení 13.Nakládání s majetkem – odpisování, rezervy na oprav 14.Nakládání s majetkem - operativní nájem, finanční pronájem s následnou koupí najaté věci, podnájem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (60) 51
        Zápočet Zápočet  (40)
                Písemka Písemka 40  21
        Zkouška Zkouška 60  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku